Presentation

Kommunikationsfrågor är spännande och jag har burit dem med mig i många olika uppdrag, både på Linköpings universitet, som varit min arbetsplats i tre decennier, men även i min tidigare verksamhet och i uppdrag utanför LiU.
För närvarande arbetar jag som bildredaktör, fotograf och koordinator på Kommunikations- och marknadsavdelningen.
Mitt senaste större uppdrag var som chef för webbenheten vid Kommunikations- och marknadsavdelningen på LiU, men jag har ett brett register och har erfarenhet som lärare, forskare, utredare, projektledare, museichef, konsult, strateg, informationsproducent, redaktör, layoutare, översättare, utställningsbyggare, fotograf, webbsnickare mm mm.
Som en tydlig linje genom det mesta jag jobbat med löper en stor förståelse för IT eller IKT — informations- och kommunikationsteknologin — och dess roll i samhället, utan att vara tekniker eller programmerare. Nu har jag fått möjlighet att återknyta till mitt stora intresse för fotografering och är sedan oktober 2018 ansvarig för bildredaktionen vid KOM.
På fritiden sysslar jag med cykling, fjällvandring, foto och en del byggprojekt.

Publikationer

2023

2022

2021

2019

2005

Publikationer

CV

LiU:s chefsprogram 2014

Fil dr Teknik och social förändring, Linköpings universitet 1997

Ämneslärarexamen (sv, en, hi), Linköpings universitet 1986

Medarbetare Webbenheten