Fotografi av Magnus Johansson

Magnus Johansson

Koordinator

Med bakgrund som forskare och lärare jobbar jag med frågor inom IT, kommunikation och lärande. Mitt senaste större projekt var att leda arbetet med en ny extern webb för LiU. Numera titulerar jag mig även bildredaktör och fotograf.

Presentation

Kommunikationsfrågor är spännande och jag har burit dem med mig i många olika uppdrag, både på Linköpings universitet, som varit min arbetsplats i tre decennier, men även i min tidigare verksamhet och i uppdrag utanför LiU.
För närvarande arbetar jag som bildredaktör, fotograf och koordinator på Kommunikations- och marknadsavdelningen.
Mitt senaste större uppdrag var som chef för webbenheten vid Kommunikations- och marknadsavdelningen på LiU, men jag har ett brett register och har erfarenhet som lärare, forskare, utredare, projektledare, museichef, konsult, strateg, informationsproducent, redaktör, layoutare, översättare, utställningsbyggare, fotograf, webbsnickare mm mm.
Som en tydlig linje genom det mesta jag jobbat med löper en stor förståelse för IT eller IKT — informations- och kommunikationsteknologin — och dess roll i samhället, utan att vara tekniker eller programmerare. Nu har jag fått möjlighet att återknyta till mitt stora intresse för fotografering och är sedan oktober 2018 ansvarig för bildredaktionen vid KOM.
På fritiden sysslar jag med cykling, fjällvandring, foto och en del byggprojekt.

Publikationer

2024

Agneta Frode Blomberg, Marie Sigvardsson, Helena Blackert, Magnus Johansson, Sara Hammarsten (Redaktörskap) (2024) Årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2023

2023

Agneta Frode Blomberg, Marie Sigvardsson, Marcus Pettersson, Magnus Johansson (Redaktörskap) (2023) Årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2022

2022

Agneta Frode Blomberg, Marie Sigvardsson, Sara Hammarsten, Magnus Johansson (Redaktörskap) (2022) Årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2021

2021

Agneta Frode Blomberg, Marie Sigvardsson, Karin Christoffersson, Magnus Johansson (Redaktörskap) (2021) Årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2020

2019

Agneta Frode Blomberg, Marie Sigvardsson, Karin Christoffersson, Magnus Johansson (Redaktörskap) (2019) Årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2019

Publikationer

Vetenskapliga publikationer

CV

LiU:s chefsprogram 2014

Fil dr Teknik och social förändring, Linköpings universitet 1997

Ämneslärarexamen (sv, en, hi), Linköpings universitet 1986

Medarbetare Webbenheten