Immaterialrätt och självreproducerande teknik

Min forskning fokuserar på teknik som har förmågan att reproducera sig själv, till exempel genmodifierade grödor. Hur påverkas det immaterialrättsliga skyddet av att den skyddade tekniken är självreproducerande?

Det här är ett viktigt område att utforska, för att kunna skapa en mer harmonisk bild av hur långt patentskyddet sträcker sig. 

En stor del av min forskning handlar också om att finna en balans mellan olika rättighetsobjekt som kan hamna i konflikt. Ett exempel på det skulle kunna vara intressekonflikten mellan immaterialrättsinnehavaren och människors rätt till mat.

Mitt pågående forskningsprojekt har arbetstiteln: Sowing the seeds of doubt – a study in patent protection and self-replicating technology. Avhandlingen påbörjades i september 2014.

I min avhandling studerar jag självreproducerande teknik inom ramen för patenträtt och fokuserar särskilt på huruvida det immaterialrättsliga skyddet påverkas av självreproducerande egenskaper. 

Under min forskningstid undervisar jag inom immaterialrätt, associationsrätt samt i viss mån även inom logistikrätt.
 

Mer om Malki

Huvudsaklig undervisning

  • Affärsrätt, 30 hp, (747G16)
  • Intellectual Property, 30 hp, (Teie44)
  • Avtalsrätt med skadeståndsrätt- och försäkringsrätt, 30 hp, (747G68)
  • Immaterialrätt, marknads- och konkurrensrätt, 7,5 hp (747G46)

 

 

 

CV

  • 2014 Doktorand Linköpings universitet vid avdelningen för affärsrätt (Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling – IEI)
  • 2014 Juristexamen (LLM) – 270hp (Uppsala universitet)
  • 2014 Magister (LLM) – Miljörätt, 60hp (Stockholms universitet)
  • 2013-2015 – Adjunkt Civilrätt (Örebro universitet/Stockholms universitet)
  • 2013 Magister – Rättsvetenskap, 60hp (Örebro universitet)
  • 2012 Master – Rättsvetenskap, 120hp (Örebro universitet) 2010 Kandidat – Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning, 180hp (Örebro universitet)

Organisation