Fotografi av Malin Arvidsson

Malin Arvidsson

Universitetslektor

Publikationer

2024

Malin Arvidsson (2024) "Alla dessa rörelser äro endast grenar på samma träd": Nelly Thürings tillämpade teosofi Politiskt aktörskap i en omvandlingstid: Sverige 1880-1930, s. 133-155
Katie Wright, Johanna Sköld, Malin Arvidsson, Shurlee Swain, Sari Braithwaite (2024) Adults Claiming Child Rights: Activism, Temporality and Abuse in Childhood Childhood, Youth and Activism: Demands for Rights and Justice from Young People and their Advocates, s. 37-54 Vidare till DOI

2022

Malin Arvidsson (2022) Samarbete med förhinder: Socialdemokratiska kvinnors relation till LKPR 1907-1921 Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Vol. 183–184, s. 60-69
Malin Arvidsson (2022) Rösträtt åt alla!: Arbetarrörelsens kamp för rösträtt Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Vol. 183–184, s. 38-47
Malin Arvidsson (2022) Malmös Förening för Kvinnans Politiska Rösträtt Ale, Vol. 3, s. 1-18