Tema Barn (TEMAB)

Forskare vid Tema Barn bedriver tvärvetenskaplig forskning och utbildning om barn och barndom. Genom att kombinera ett barnperspektiv med hög teorimedvetenhet och kritisk reflektion eftersträvar forskarna att ställa nya frågor om barn och barndom. 

Tema Barns uppdrag innebär att utgöra en miljö för samhällsrelevant och tematiskt upplagd forskning och utbildning om barn och unga som omfattar ett intresse för såväl levda erfarenheter som sociala, politiska och materiella betingelser. Likaså vill vi synliggöra och problematisera hur barndomar varierar över tid och plats och ur samtida, jämförande och historiska perspektiv.


Forskning

Forskarutbildning

Utbildning

Tema Barn i sociala medier

Nyheter

Tema Barn högre seminarieserie

"Emotion and language socialization: Intersubjectivity and empathy in parent -child interactions in Japan".

Professor Matthew Burdelski, 
Osaka University

Tisdag 12 September kl.13 - 15.15 
Lokal: Lethe i Temahuset, Campus Valla
Tema Barn, Linköpings universitet

Föreläsningen presenteras på engelska. This presentation discusses emotion from a language socialization perspective. Following an overview, Professor Burdelski will present data from Japanese parent-child interactions that shows how caregivers attune young children to other' imagined or displayed desires and feelings through the use of reported speech (e.g., he says he doesn't want it) and ways that two-year children begin to use reported speech to convey the desires and wants of others in their social world.

För mer information kontakta Johanna.skold@liu.se 

Professor Matthew Burdelski

Fler nyheter om tema Barn

Kontakt & medarbetare

Medarbetare 

Om Tema