Tema Barn (TEMAB)

Vi bedriver kritisk tvärvetenskaplig forskning och utbildning om barn och barndom. Genom att kombinera ett barnperspektiv och barns perspektiv med hög teorimedvetenhet och reflektion formulerar vi ständigt nya aktuella frågor om barn och barndom.  


Tema Barns uppdrag är att vara en miljö för samhällsrelevant och tvärvetenskaplig forskning och utbildning om barn och unga. Vi fokuserar på såväl levda erfarenheter som sociala, politiska och materiella betingelser. Med vår forskning vill vi ur samtida, jämförande och historiska perspektiv synliggöra och problematisera hur synen på barn varierar över tid och plats. Vi studerar barns och ungdomars liv, livsvillkor och aktörskap i olika sociala och kulturella sammanhang samtidigt som vi undersöker de regelverk och politikområden som reglerar barns liv. Genom vår tvärvetenskapliga, human profil och vårt kritiska perspektiv bidrar vi till förnyelse av barnforskningen nationellt och internationellt.

Vi undervisar över stora delar av universitetet så som lärarutbildning, socionom- och psykologprogram och vi ger en fristående kurs i ”Att lyssna på barn”.

Kritiska barnstudier (Critical Child Studies)

Vi vill med vår forskning belysa och ifrågasätta värderingar och normer om barn och barndom som tas för givna. Det gör vi genom empiriska studier, teoriutveckling och genom att föreslå politiska förändringar för barn. Redan när Tema Barn etablerades på 1980-talet var det kritiska förhållningssättet centralt för hur forskningsfrågorna formulerades. Vi har idag funnits i drygt 30 år och bedrivit forskning med ständigt nytt innehåll. Efter 60 avhandlingar om barn och unga i praktik, teori och politik och flera stora forskningsprojekt vill vi fortsätta utveckla och bredda vår forskning. Idag ger tema Barn doktorandkurser i kritiska barnstudier och det kritiska tänkandet är även integrerat i kurserna på vår internationella master i Child Studies.

Mötesplats för barn- och ungdomsforskare

Tema Barn en unik miljö där forskare samlas kring ett och samma tema, temat barn. Forskningsmiljön består av professorer, lektorer och doktorander och vi har förmånen att samlas inom samma institutionsväggar. Det ger oss förutsättningar att vara en viktig mötesplats för barn- och ungdomsforskare både nationellt och internationellt. Vi välkomnar forskare från andra universitet att tillbringa gästforskarvistelser hos oss.

Fem viktiga områden i vår forskning

• Barn och ungdomar: hälsa, välbefinnande och livskvalitet
• Barns samspel och socialisationsprocesser i förskola, skola och familj
• Barn, stat och marknad i tid och rum
• Kultur och praktik: visualitet, konsumtion, materialitet, sexualitet och barnkultur
• Föräldraskapets praktik och politik

Forskning & forskarutbildning 
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Senaste publikationerna

2019

Seminarier
Visa/dölj innehåll

Tema Barns seminarieserie

Från barns sociala interaktion till barns politiska, materiella och sociala betydelser i samhället 

Tema Barn hålls samman av en aktiv seminarieserie som är gemensam för alla forskare på avdelningen. På seminarierna presenteras aktuell forskning inom området; från barns sociala interaktion till barns politiska och sociala betydelse i samhället. Vi bjuder in forskare med relevans för barn- och ungdomsfältet och våra gästforskare föreläser också.

Doktorn kan komma

Ett återkommande inslag i serien är ”Doktorn kan komma”. Vid dessa tillfällen bjuds två nydisputerade doktorer in för att hålla föreläsningar inom ett gemensamt tema. Det som gör dessa seminarier speciella är att de inbjudna doktorerna kommer från andra forskningsmiljöer än vår egen och de ger en möjlighet att hålla koll på vad som är nytt inom barnforskningen.

Våra externa seminarier är öppna för alla

Vill du ha mer information och anmäla dig så kontakta professor Johanna Sköld via johanna.skold@liu.se.

Välkommen!

Interna seminarier för forskare vid Tema Barn

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Nytt projekt lanserades

Children’s Rights and Perceptions of Justice Rights and Equality: the Challenge of Children’s Representation: A New Project Funded by the British Academy. Till pressmeddelande.

 

Cekaite och Goodwin om Embodied Family Choreography

CaMP Anthropology intervjuar författarna Asta Cekaite, tema Barn och Marjorie Harness Goodwin, UCLA, om deras bok Embodied Family Choreography.
Till artikeln i CaMP Anthropology

 

Alan Prout blir hedersdoktor

Till filosofie hedersdoktor utses Alan Prout, professor emeritus i barndomssociologi från Leeds universitet i England. Han var en av pionjärerna inom det barndomssociologiska forskningsfält som bidragit till dagens syn på barn och barndom som sociala och kulturella konstruktioner. Han har under lång tid samarbetat med forskare vid Tema Barn. 

Sociala medier

Medarbetare 
Visa/dölj innehåll