Tema Barn (TEMAB)

Vi bedriver kritisk tvärvetenskaplig forskning och utbildning om barn och barndom. Genom att kombinera ett barnperspektiv och barns perspektiv med hög teorimedvetenhet och reflektion formulerar vi ständigt nya aktuella frågor om barn och barndom.  


Tema Barns uppdrag är att vara en miljö för samhällsrelevant och tvärvetenskaplig forskning och utbildning om barn och unga. Vi fokuserar på såväl levda erfarenheter som sociala, politiska och materiella betingelser. Med vår forskning vill vi ur samtida, jämförande och historiska perspektiv synliggöra och problematisera hur synen på barn varierar över tid och plats. Vi studerar barns och ungdomars liv, livsvillkor och aktörskap i olika sociala och kulturella sammanhang samtidigt som vi undersöker de regelverk och politikområden som reglerar barns liv. Genom vår tvärvetenskapliga, human profil och vårt kritiska perspektiv bidrar vi till förnyelse av barnforskningen nationellt och internationellt.

Vi undervisar över stora delar av universitetet så som lärarutbildning, socionom- och psykologprogram. Vi ger också ett eget internationellt mastersprogram i Child Studies, samt flera fristående kurser.

Kritiska barnstudier (Critical Child Studies)

Vi vill med vår forskning belysa och ifrågasätta värderingar och normer om barn och barndom som tas för givna. Det gör vi genom empiriska studier, teoriutveckling och genom att föreslå politiska förändringar för barn. Redan när Tema Barn etablerades på 1980-talet var det kritiska förhållningssättet centralt för hur forskningsfrågorna formulerades. Vi har idag funnits i drygt 30 år och bedrivit forskning med ständigt nytt innehåll. Efter 60 avhandlingar om barn och unga i praktik, teori och politik och flera stora forskningsprojekt vill vi fortsätta utveckla och bredda vår forskning. Idag ger tema Barn doktorandkurser i kritiska barnstudier och det kritiska tänkandet är även integrerat i kurserna på vår internationella master i Child Studies.

Mötesplats för barn- och ungdomsforskare

Tema Barn en unik miljö där forskare samlas kring ett och samma tema, temat barn. Forskningsmiljön består av professorer, lektorer och doktorander och vi har förmånen att samlas inom samma institutionsväggar. Det ger oss förutsättningar att vara en viktig mötesplats för barn- och ungdomsforskare både nationellt och internationellt. Vi välkomnar forskare från andra universitet att tillbringa gästforskarvistelser hos oss.

Nyheter

Gruppbild med doktorander

Internat med plats för akademisk och personlig utveckling

Vivekas kunskapsinternat fortsätter att inspirera doktorander med en kombination av praktiska workshops, intellektuella samtal och en stark gemenskap.

Barn hoppar hage

Donation på 1,5 miljoner till Tema Barn

Högbom-Cocozzas Stiftelse donerar cirka 1,5 miljoner kronor till Tema Barn vid Linköpings universitet. Donationen är avsedd att finansiera en postdoktor under två år.

Studenter har rast

Studenter från hela världen möts en vecka kring barns villkor

På masterprogrammet Child Studies deltar studenter från olika delar av världen på distans. Under en intensiv campusvecka samlas de för att utbyta erfarenheter och stärka känslan av gemenskap.

Maillista 

På Tema Barn finns en maillista som riktar sig till alla personer som vill veta vad som händer på Tema Barn. T.ex. får du information om seminarium, workshop och annat som är öppet för alla som vill delta. Skicka ett mejl till eva.danielsson@liu.se och anmäl ditt intresse.

Forskning

Staty av barn.

Barn och ungas hälsa och välbefinnande

Vår forskning inom området rör dels barns och ungas egna perspektiv på och erfarenheter av hälsa och välbefinnande, dels hur barns och ungas hälsa har definierats och reviderats i politiska och professionella sammanhang både historiskt och i nutid.

Familj i playmobil

Barn, familj och föräldraskap

Vår forskning handlar om familjers vardagsliv, om normer och föreställningar kring barnets bästa och föräldraskap och om välfärdsstatens insatser och ansvar. Det rör svenska som internationella perspektiv och omfattar historia och samtid.

Pennor och linjal

Barn i förskola och skola

Vårt intresse är barn, unga och deras villkor i förskola och skola. Vi forskar bland annat om barns interaktion, flerspråkighet och emotioner i förskolan/skolan, barns och ungas psykiska hälsa och välbefinnande, samt betyg och bedömning i skolan.

Drake

Barn, rättigheter och medborgarskap

Barn och unga tillskrivs rättigheter och kräver rättigheter. Vi undersöker hur rättigheter förstås och används av aktörer i olika sammanhang. Forskningen belyser både möjligheter och begränsningar som rättigheter och medborgarskap skapar.

Gammal jordglob

Barn, stat och marknad i tid och rum

Hur inverkar barn på ekonomi och samhälle? Hur formas barndomen i olika nationella och globala sammanhang? Området granskar politiska, sociala och ekonomiska förändringar över tid och rum med barns liv och villkor i centrum.

Grind

Barn och funktionshinder

Det är barns och ungas liv och villkor som står i fokus för vår forskning inom funktionshinderområdet. Vi studerar både historia och nutid och pågående projekt handlar bland annat om rätten till fritid och autismdiagnosens utveckling i Sverige.

Barn som sitter på en bänk

Barns samspel, emotioner och socialisation

Vårt intresse är barns moraliska och emotionella socialisation i familjer, förskola och skola. Vi undersöker språkliga och kroppsliga praktiker och kulturella processer som formar barns vardagsmoral, konflikter och emotioner.

Ung pojke som leker med en kamera

Barn, kultur och konsumtion

Hur deltar barn i, och görs till del av, olika kulturella och kommersiella praktiker? Utifrån samtida och historiska aspekter granskas vardagliga visuella, materiella och konsumtionskulturella praktiker.

Seminarier vid Tema Barn

Från barns sociala interaktion till barns/familjers politiska, sociala och kulturella betydelser i samhället.  

Tema Barn hålls samman av en aktiv seminarieserie som är gemensam för alla forskare på avdelningen. På seminarierna presenteras aktuell forskning inom området; från barns sociala interaktion till barns politiska och sociala betydelse i samhället. Vi bjuder in forskare med relevans för barn- och ungdomsfältet och våra gästforskare föreläser också.

Vill du ha mer information och anmäla dig så kontakta Mats Andrén via mats.andren@liu.se

Strimman – Barn och unga: nutid, dåtid och framtid

Under läsåret 2023/2024 var Tema Barn värd för Strimman – en föreläsningsserie arrangerad av Filosofiska fakulteten med syftet att sprida resultat av kunskap och forskning till allmänheten.

Del av smutsig fönsterkarm med leksakskanin och klossar
LenaMeyer
Forskning om barn och unga berör många olika delar av uppväxten och samhället. Vad finns det till exempel för möjligheter att vara med och forma sin framtid? Vad innebär det att terror och kärnkraft kan vara en del av barns och ungas kulturarv? Och hur kan vuxna i skolan förhindra att barn och ungdomar känner sig osynliga?

Se de inspelade föreläsningarna här nedan.

Unga och makten över framtiden - Anna Friberg och Jonathan Josefsson

Video

Barnavård till salu - Johanna Sköld, Johanna Sjöberg och Klara Andersson

Video

Barns bilder berättar - Karin Isaksson och Anna Sparrman

Video

Osynliga barn och unga - Lina Söderman Lago

Video

Barn, terror och kärnkraft. Ett förbisett kulturarv? - Yelyzaveta Hrechaniuk och Karin Edberg

Video

Forskarutbildning

Publikationer

Fullständig publikationslista

Till publikationslistan för Tema Barn i DiVA

Senaste publikationerna

2024

Madeleine Wirzén, David Ekholm (2024) Establishing a sense of community: Moral socialization in girls-only football for inclusion Children & society Vidare till DOI
Bengt Sandin (2024) En skola för alla Nordbor: liv och rörelse under 500 år, s. 414-419
Mats Andrén, Karin Zetterqvist Nelson (2024) Listening to children: theories and ethics of listening
Anette Wickström, Judith Lind (2024) Relatability, consumerism, and legitimated advice: Mental health talk by female social media influencers Learning, Media & Technology Vidare till DOI
Asta Cekaite, Vivien Heller (2024) Uses of interpersonal touch in educational settings: Organizing social relations, participation, and learning Learning, Culture and Social Interaction, Vol. 46, Artikel 100816 Vidare till DOI
Bengt Sandin (2024) Politikens åldersgränser: Rösträtt och valbarhet i Sverige från 1840-tal till 1920-tal
Bengt Sandin, Kriste Lindenmeyer, Paula Fass, Steve Mintz (2024) Children in Crisis SHCY Journal, Vol. 17, s. 189-204 Vidare till DOI
Myung Hwa Baldini, Rebecka Tiefenbacher, Effrosyni Terzoglou, Joacim Strand, Veronica Hällqvist, Emilia Holmbom Strid, Olga Anatoli, Anna Sparrman, Marek Tesar (2024) Listening to children and young people in Sweden: Practices, possibilities, and tensions Global Studies of Childhood, Vol. 14, s. 214-226 Vidare till DOI
Elisabeth Tenglet, Håkan Löfgren (2024) Managing performance demands: emotional aspects of doing grade policy in feedback practices Nordic Journal of Studies in Educational Policy, s. 1-18 Vidare till DOI
Johanna Sjöberg, Mats Andrén, Joel Löw (2024) Uppdragsutbildning på distans: Pedagogisk utveckling av digitala distanskurser vid Tema Barn, Linköpings universitet

Utbildning

Medarbetare vid tema Barn 

Ledningsgrupp

Besöksadress

Institutionen för Tema, Temahuset, plan 2, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för Tema
Tema Barn
581 83 Linköping