Bioinformatiker i National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS).

Jag ger support i bioinformatik till forskare i Sverige som arbetar med storskalig DNA-sekvensering. Det innebär att jag utvecklar algoritmer för att utvinna information från stora mängder DNA-sekvensdata. De flesta av mina projekt handlar om att studera arvsmassan i cancertumörer.

Jag jämför DNA-sekvensen i cancerceller med sekvensen i friska celler från samma person, för att försöka identifiera de mutationer som uppstått i tumörcellerna. På detta sätt kan man öka kunskapen om hur specifika cancersjukdomar utvecklas, vad som sker på DNA-nivå vid återfall i sjukdom och hur man kan förbättra diagnostik och behandling.

Publikationer

2022

2021

2020

2019