Bioinformatik (BIOIN)

Forskningen inom avdelningen för bioinformatik är inriktad på utveckling av metoder för att analysera och förstå biologiska data.

Bioinformatik är ett tvärvetenskapligt forskningsämne som kombinerar fysik, kemi och biologi med datavetenskap, statistik och matematik.

Vid enheten för teoretisk kemi, ledd av Bo Durbeej, bedrivs dessutom forskning inriktad på att lösa ett brett spektrum av kemiska problem med främst kvantmekaniska och statistisk-mekaniska metoder.

Forskning vid bioinformatikavdelningen Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning Visa/dölj innehåll

Mer om vår forskning Visa/dölj innehåll

Kontakta oss Visa/dölj innehåll

Medarbetare Visa/dölj innehåll

Tillbaka till IFM Visa/dölj innehåll