Bioinformatik (BIOIN)

Forskningen inom avdelningen för bioinformatik är inriktad på utveckling av metoder för att analysera och förstå biologiska data.

Bioinformatik är ett tvärvetenskapligt forskningsämne som kombinerar fysik, kemi och biologi med datavetenskap, statistik och matematik.

Vid enheten för teoretisk kemi, ledd av Bo Durbeej, bedrivs dessutom forskning inriktad på att lösa ett brett spektrum av kemiska problem med främst kvantmekaniska och statistisk-mekaniska metoder.

Forskning vid bioinformatikavdelningen

Forskarutbildning

Mer om vår forskning

Så kan en molekylär motor växlas

Forskare har länge strävat efter att utveckla artificiella molekylära motorer som omvandlar energi till riktad rörelse, för exempelvis energilagring eller inom medicin. Nu har LiU-forskare en lösning på ett svårknäckt problem: en ”molekylär växel”.

ung kvinna i rullstol.

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning

En kombination av endast 11 proteiner kan förutsäga hur svår multipel skleros (MS) olika personer kommer att få många år framåt i tiden. Proteinerna skulle kunna användas till att individanpassa behandlingen efter hur svår sjukdomen förväntas bli.

Mika Gustafsson och David Martinez kikar in i ett rack i superdatorhallen Kärnhuset, NSC.

Ett steg mot AI-stödd precisionsmedicin

AI som hittar mönster i komplexa biologiska data kan på sikt bidra till individanpassad sjukvård. Forskare vid LiU har tagit fram en AI-stödd metod som bland annat kan användas till att bestämma personers kronologiska ålder och om de är rökare.

Kontakta oss

Medarbetare

Tillbaka till IFM