Bioinformatik (BIOIN)

Forskningen inom avdelningen för bioinformatik är inriktad på utveckling av metoder för att analysera och förstå biologiska data. Bioinformatik är ett tvärvetenskapligt forskningsämne som kombinerar fysik, kemi och biologi med datavetenskap, statistik och matematik.

Vid enheten för teoretisk kemi, ledd av Bo Durbeej, bedrivs dessutom forskning inriktad på att lösa ett brett spektrum av kemiska problem med främst kvantmekaniska och statistisk-mekaniska metoder.

Avdelningschef
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Vår forskning
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll