Fotografi av Malin Thunström

Malin Thunström

HR-partner

Som arbetsgivarrepresentant eftersträvar jag, i mitt dagliga arbete, att i nära samarbete ge professionellt stöd i personalfrågor till institutionens ledning, chefer och medarbetare. 

HR-partner vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

I min roll som HR-partner representerar jag universitetet som arbetsgivare och är en del av LiU:s HR-funktion.

Mitt uppdrag är att arbeta brett med personalfrågor. Jag coachar och stöttar chefer, medarbetare och grupper med bland annat:

  • rekrytering och anställningsvillkor,
  • hälsa och rehabilitering,
  • arbetsmiljö och lika villkor.

Du är välkommen att kontakta mig om du har HR-relaterade frågor som rör Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Jag nås enklast via e-post.

 

HR-funktionen vid IEI

Organisation