Jag är administratör vid Avdelningen för pedagogik och sociologi (APS). De kurser jag administrerar är Beteendevetenskaplig grundkurs, Sociologi 1-4, Pedagogik 1-4 samt Ledning och strategiskt personalarbete.