Presentation

Jag forskar i datorberäkningar och metoder för att förutsäga och utveckla nya material med potential att syntetiseras samt att förstå mekanismer som kan förklara varför ett material är stabilt.

Aktuella forskningsprojekt inkluderar utveckling av teoretiska metoder för att identifiera uppkomst av kemiska ordning eller oordning när olika atomslag blandas, utförandet av högprestandaberäkningar på superdatorer för förutsägelse av nya material och studier av magnetism i lagrade material.

Min akademiska bana påbörjades vid Lunds universitet med magisterexamen i fysikalisk kemi som följdes av doktorandstudier i materialvetenskap med inriktning mot tunnfilmsfysik vid Linköpings universitet. Postdocs vid MISiS på National University of Science and Technology i Moskva och vid Materials Theory på ETH Zürich ägnades åt att forska på lagrade material där magnetism och elektricitet var tätt sammankopplade, s.k. multiferroiska material.

Jag är även huvudansvarig för att årligen säkra tillgång till nationella superdatorresurser av typen ”large scale project” inom avdelningarna för Material Design och Tunnfilmsfysik vid IFM.

 

Externa länkar: 

Google

Publons

ORCID

Scopus

ResearchGate

Publikationer

2023

Marley Downes, Christopher E. Shuck, Robert W. Lord, Mark Anayee, Mikhail Shekhirev, Ruocun John Wang, Tetiana Hryhorchuk, Martin Dahlqvist, Johanna Rosén, Yury Gogotsi (2023) M5X4: A Family of MXenes ACS Nano Vidare till DOI