Fotografi av Margareta Hydén

Margareta Hydén

Publikationer

2023

Susanne Boethius, Malin Åkerström, Margareta Hydén (2023) The double-edged sword - abused womens experiences of digital technology: Det Tveeggade Svärdet - Teknologins Betydelse för Kvinnor som Utsätts för Våld i Nära Relation European Journal of Social Work, Vol. 26, s. 506-518 Vidare till DOI

2021

Margareta Hydén (2021) I skuggan av våldet: barnen och deras sociala nätverks responser på våld i familjen
Elisa Bellotti, Susanne Boethius, Malin Åkerström, Margareta Hydén (2021) Ambivalent and Consistent Relationships: The Role of Personal Networks in Cases of Domestic Violence Social Inclusion, Vol. 9, s. 211-221 Vidare till DOI

2020

Margareta Hydén, David Gadd, Thomas Grund (2020) Role of narrative and social networks in thwarting violence and sexual abuse in young people's lives British Journal of Social Work, Vol. 50, s. 2172-2190 Vidare till DOI

2019

Margareta Hydén (2019) What counts as a family: and who is to decide What about the family?: practices of responsibility in care, s. 80-88

Nyheter