Forskning om interpersonellt våld ur ett responsbaserat perspektiv

Vad sker i våldets efterförlopp? Vem/vilka responderar på våldet och på vilket sätt? Vad betyder det omgivande sociala nätverkets responser för det motstånd som bjuds och för det stöd som erbjuds våldets offer? I vilka situationer tillkallas polisen och vad betyder polisens insatser för vad som fortsättningsvis händer inom det sociala nätverket? Detta är exempel på några av de frågor som står i centrum för min forskning. 

Efter att ha arbetat som socialarbetare och leg.psykoterapeut disputerade jag i socialt arbete vid Stockholms universitet 1992, med avhandlingen Woman Battering as Marital Act – The Construction of a Violent Marriage. 2004 blev jag den första professorn i socialt arbete vid Linköpings universitet. Sedan 2015 är jag professor emerita i socialt arbete.

Min forskning har alltid befunnit sig i gränslandet mellan socialt arbete och kriminologi. Sedan 2014 är jag knuten som gästprofessor till The Centre for Criminology and Criminal Justice vid University of Manchester och från hösten 2017 kommer jag att vara verksam som gästprofessor vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. Jag arbetar även med forskning och utvecklingsarbete inom Stockholms Stadsmission. 

Sedan flera år är jag knuten och är Advisory Board Member at the Centre for Narrative Research, University of East London.

ForskningVisa/dölj innehåll

Tillsammans med Professor David Gadd, University of Manchester och Associate Professor Floretta Boonzaier, University of Cape Town, är jag ledare för forskarnätverket Responses to International Violence.

Urval av publikationerVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

2019

2017

2016

Margareta Hydén (2016) The response network Response based approaches to the study of interpersonal violence , s. 77-97

Några ofta citerade publikationerVisa/dölj innehåll

The Teller-focused Interview: Interviewing as a Relational Practice. Qualitative Social Work. 13: 795-812

Hydén, M. ‘I Must Have Been an Idiot to Let it Go On’: Agency and Positioning in Battered Women’s Narratives of Leaving. Feminism & Psychology, 15: 171-190. 

NyheterVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll