09 juli 2020

Sociala nätverk har en betydande roll för att en ung person ska kunna ta sig ur en svår livssituation, visar forskning. Hur det sociala nätverket svarar på den unga personens berättelse och erfarenheter kan vara avgörande för hur en livssituation formas. – Det går att vända en väldigt svår situation, säger Margareta Hydén, professor emerita.

Flicka sitter i fönster
Många människor lider i tysthet fizkes

Att sociala sammanhang är viktiga för människors livssituation generellt, och för unga specifikt, finns det många studier som visar. Men deras betydelse för hur en livssituation utvecklas tenderar att hamna i skuggan, menar Margareta Hydén, professor i socialt arbete.

I den nyligen publicerade artikeln ”Role of narrative and social networks in thwarting violence and sexual abuse in young people's lives” i British Journal of Social Work studerar hon och hennes två kollegor en ung kvinnas sociala nätverk, hur det responderat när hon berättat om sina erfarenheter och hur hennes livssituation och livsval formas därefter.

Sociala nätverk kan vara vändningen - men också det motsatta

Under sitt liv har den unga kvinnan utsatts för våld i hemmet och sexuella övergrepp av en ungdomsledare. Till följd har hon utvecklat ett självskadebeteende. Som ung tonåring tar hon kontakt med socialtjänsten om sina hemförhållanden, men eftersom hon är minderårig måste socialtjänsten i sin tur kontakta hennes föräldrar.

– Att berätta om sina erfarenheter för det sociala nätverk man har kan potentiellt vara en risk. På vilket sätt de responderar påverkar de förutsättningar man har att ta sig ur relationer och situationer där man utsätts för våld. Vissa sociala kontakter stöttar våldet. Att berätta kan därför leda till att man sätter sig själv eller andra i fara, säger Margareta Hydén.

En lärare på skolan som uppmärksammar hur flickan mår blir vändningen. Hon sätter henne i kontakt med en psykolog och en organisation som stöttar unga utsatta. Det nya sociala nätverket växer.

– De här kontakterna svarar på ett annat sätt på hennes berättelse. Det skiftet i respons leder till att hon, med tiden, vänder sin livssituation.

Viktigt att socialarbetare kartlägger sociala nätverk

För att skydda barn och unga effektivt måste socialarbetare ha kunskap om hur våld och övergrepp uppstår, menar Margareta Hydén. En våldshändelse består inte enbart av själva våldshandlingarna, utan även av de responser som följer. Beroende på vilka responser våldshandlingarna utlöser, kan samma våldshandlingar utvecklas till helt olika våldshändelser.

Socialarbetare behöver identifiera de sociala nätverk som unga personer kommer i kontakt med efter att socialtjänsten ingripit och hur dessa nätverk kan komma att respondera.

– Att det här är av stor betydelse är inte någonting nytt. Men det tenderar att komma bort. Man pratar ofta på strukturella och individuella nivåer, men den här mellannivån glöms bort lite. I socialtjänstens utredningar måste man ta fasta på den nivån också och göra noggranna kartläggningar av de sociala sammanhangen, säger Margareta Hydén.

– Det går att vända en svår livssituation och sociala nätverk har en avgörande roll där.

Forskningsprojektet har finansierats av Vårdalstiftelsen och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.