Fotografi av Eta Ingemarsdotter

Eta Ingemarsdotter

Universitetslektor

Insulin i fettceller

Jag disputerade 2003 med avhandlingen Caveolae in insulin signalling in human and rat adipocytes.

När blodglukoshalten stiger efter en måltid frisätts insulin från pankreas betaceller. Insulinet färdas via blodet till målcellerna, där det binder in till insulinreceptorer.

Jag var i avhandlingsarbetet med och visade att insulinreceptor är lokaliserad till specifika delar av cellmembranet, så kallade caveolae, i fettceller från råtta och människa. Caveolae är små ”grottliknande” inbuktningar i cellmembranet, som karaktäriseras av strukturproteinet caveolin, och de har ett högt innehåll av kolesterol.

Undervisning

Jag undervisar i termin 1-3 på Sjuksköterskeprogrammet, främst inom fysiologi, samt examinerar och handleder uppsatsskrivande studenter.

Jag undervisar också i termin 2 på Arbetsterapeutprogrammet.

Utbildningsprogram

Relaterat innehåll