Presentation

  • Forskningsledare LSH- studien
  • Ledamot i fast betygsnämnd vid medicinsk fakultet LiU
  • Styrelseledamot i Svensk socialmedicinsk förening
  • Styrelseledamot för Svensk socialmedicinsk tidskrift
  • Senior advisor för det svenska HFS nätverket
  • Ordförande i Governance Board  för det internationella HPH nätverket 
  • Ledamot i Länsstyrelsens insynsråd

Forskningsintresse

Studera i vad mån psykosociala faktorer och biologiska mått på stress kan förklara observerade skillnader i hälsa mellan individer och grupper med olika socioekonomisk situation.
Egen-upplevd hälsa och hälsorelaterad livskvalitet; dess mätbarhet, prediktorer samt användning som utfallsmått i hälso- och sjukvården.

Forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

Lena Jonasson, Margareta Kristenson (2019) Hjärtinfarkt Somatisk sjukdom , s. 65-91
Johan Sundstrom, Cecilia Bjorkelund, Vilmantas Giedraitis, Per-Olof Hansson, Marieann Högman, Christer Janson, Ilona Koupil, Margareta Kristensson, Ylva Trolle Lagerros, Jerzy Leppert, Lars Lind, Lauren Lissner, Ingegerd Johansson, Jonas F. Ludvigsso, Peter M. Nilsson, Hakan Olsson, Nancy L. Pedersen, Andreas Rosenblad, Annika Rosengren, Sven Sandin, Tomas Snackerstrom, Magnus Stenbeck, Stefan Soderberg, Elisabete Weiderpass, Ers Wanhainen, Patrik Wennberg, Isabel Fortier, Susanne Heller, Maria Storgards, Bodil Svennblad (2019) Rationale for a Swedish cohort consortium Upsala Journal of Medical Sciences , Vol. 124 , s. 21-28 Vidare till DOI

Doktorander
Visa/dölj innehåll

Forskningsområde
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll