Fotografi av Margareta Kristenson

Margareta Kristenson

Presentation

  • Forskningsledare LSH- studien
  • Ledamot i fast betygsnämnd vid medicinsk fakultet LiU
  • Styrelseledamot i Svensk socialmedicinsk förening
  • Styrelseledamot för Svensk socialmedicinsk tidskrift
  • Senior advisor för det svenska HFS nätverket
  • Ordförande i Governance Board  för det internationella HPH nätverket 
  • Ledamot i Länsstyrelsens insynsråd

Forskningsintresse

Studera i vad mån psykosociala faktorer och biologiska mått på stress kan förklara observerade skillnader i hälsa mellan individer och grupper med olika socioekonomisk situation.
Egen-upplevd hälsa och hälsorelaterad livskvalitet; dess mätbarhet, prediktorer samt användning som utfallsmått i hälso- och sjukvården.

Forskningsprojekt

Publikationer

2023

Filip Hammaréus, Lennart Nilsson, Kwok-Leung Ong, Margareta Kristenson, Karin Festin, Anna K. Lundberg, Rosanna W. S. Chung, Eva Swahn, Joakim Alfredsson, Signe Holm Nielsen, Lena Jonasson (2023) Plasma type I collagen α1 chain in relation to coronary artery disease: findings from a prospective population-based cohort and an acute myocardial infarction prospective cohort in Sweden. BMJ Open, Vol. 13, Artikel e073561 Vidare till DOI
Margareta Kristenson, Anna Sarkadi (2023) The specialty of social medicine and public health in Sweden: Challenges and future directions Scandinavian Journal of Public Health Vidare till DOI

2022

Oliver J. Dyar, Bo J. A. Haglund, Cecilia Melder, Tracey Skillington, Margareta Kristenson, Anna Sarkadi (2022) Rainbows over the worlds public health: determinants of health models in the past, present, and future Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 50, s. 1047-1058 Vidare till DOI

Doktorander

Forskningsområde

Organisation