Fotografi av Margareta Kristenson

Margareta Kristenson

Presentation

  • Forskningsledare LSH- studien
  • Ledamot i fast betygsnämnd vid medicinsk fakultet LiU
  • Styrelseledamot i Svensk socialmedicinsk förening
  • Styrelseledamot för Svensk socialmedicinsk tidskrift
  • Senior advisor för det svenska HFS nätverket
  • Ordförande i Governance Board  för det internationella HPH nätverket 
  • Ledamot i Länsstyrelsens insynsråd

Forskningsintresse

Studera i vad mån psykosociala faktorer och biologiska mått på stress kan förklara observerade skillnader i hälsa mellan individer och grupper med olika socioekonomisk situation.
Egen-upplevd hälsa och hälsorelaterad livskvalitet; dess mätbarhet, prediktorer samt användning som utfallsmått i hälso- och sjukvården.

Forskningsprojekt

Publikationer

2024

Lotti Orwelius, Margareta Kristenson, Mats Fredrikson, Folke Sjöberg, Sten Walther (2024) Effects of education, income and employment on ICU and post-ICU survival - A nationwide Swedish cohort study of individual-level data with 1-year follow up Journal of critical care, Vol. 80, Artikel 154497 Vidare till DOI

2023

Margareta Kristenson, Anna Sarkadi (2023) The specialty of social medicine and public health in Sweden: Challenges and future directions Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 51, s. 509-512 Vidare till DOI
Filip Hammaréus, Lennart Nilsson, Kwok-Leung Ong, Margareta Kristenson, Karin Festin, Anna K. Lundberg, Rosanna W. S. Chung, Eva Swahn, Joakim Alfredsson, Signe Holm Nielsen, Lena Jonasson (2023) Plasma type I collagen α1 chain in relation to coronary artery disease: findings from a prospective population-based cohort and an acute myocardial infarction prospective cohort in Sweden. BMJ Open, Vol. 13, Artikel e073561 Vidare till DOI

Doktorander

Forskningsområde

Organisation