Presentation

  • Forskningsledare LSH- studien
  • Ledamot i fast betygsnämnd vid medicinsk fakultet LiU
  • Styrelseledamot i Svensk socialmedicinsk förening
  • Styrelseledamot för Svensk socialmedicinsk tidskrift
  • Senior advisor för det svenska HFS nätverket
  • Ordförande i Governance Board  för det internationella HPH nätverket 
  • Ledamot i Länsstyrelsens insynsråd

Forskningsintresse

Studera i vad mån psykosociala faktorer och biologiska mått på stress kan förklara observerade skillnader i hälsa mellan individer och grupper med olika socioekonomisk situation.
Egen-upplevd hälsa och hälsorelaterad livskvalitet; dess mätbarhet, prediktorer samt användning som utfallsmått i hälso- och sjukvården.

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

Hampus Holmer, Anna-Karin Hurtig, Robert Irestig, Kyriaki Kosidou, Margareta Kristenson, Knut Lönnroth, Solveig Lövestad, Sahar Nejat, Martin Stafström, Anna Sarkadi (2020) Nu ses en ljusnande framtid för socialmedicinen Läkartidningen , Vol. 117 , s. 1508-1509

DoktoranderVisa/dölj innehåll

ForskningsområdeVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll