Relationer kan möjliggöra ett bredare värdeskapande

När företag ingår i relationer med andra företag bör alltså dessa relationer inte bara kosta i form av tid och resurser utan också tillföra ett mervärde. Att beskriva detta värde, och att förstå hur man kan öka värdet, är viktigt.

Jag är doktorand på avdelningen Industriell ekonomi och intresserar mig för frågor som rör affärsförhandlingar och relationer mellan företag. Min forskning baseras på en diskussion kring värdebegreppet vilket hjälper mig att förstå hur beslutsfattare resonerar men också att beskriva de effekter som relationer har på överenskommelser mellan företag. Förutom forskningen läser jag doktorandkurser och undervisar på 20 %.

Publikationer

2022

2018

2017

2016

2014

Korta fakta

Akademisk examen

  • Master i Internationell Industriell Ekonomi, Linköpings universitet, 2004

Undervisning

  • TEIE17 Industriell Ekonomi
  • TETS23 Inköp
  • TEIE42 Industriell försäljning
  • TEIM07 Industriell marknadsanalys

Uppdrag

  • Representant från LiU i Tillväxtledarskapsföretagen tillsammans med ALMI.