Centrum för affärsmodellsinnovation - CBMI

AI skapat bild på en fiktiv stad i akvarell teknik.

Vid Centrum för affärsmodellsinnovation (CBMI) bedrivs forskning om hur företag kan skapa uthållig konkurrenskraft genom nya affärsmodeller och affärslogiker. Forskningen fokuserar på nya möjligheter för konkurrenskraft och värdeskapande för såväl enskilda företag som industriella ekosystem och samhället i stort.

Vår forskning befinner sig i framkanten av den internationella forskningsfronten och bedrivs i nära samverkan med näringsliv och offentliga organisationer.

Graf i blågröna färger som visar att Business model innovation innefattar Value proposition, Value creation och Value Capture
Affärsmodellsinnovation är en nyckelstrategi för att skapa konkurrenskraft i dagens dynamiska marknadsmiljö. Det handlar om förmågan att ständigt utveckla och vid behov omdefiniera sitt värdeerbjudande samt processerna för att skapa och fånga värde. En central del av affärsmodellsinnovation är att säkerställa att dessa processer inte bara är väl utformade, utan också flexibla och samordnade med varandra, både inom och över organisatoriska gränser. Fokus på värdeskapande och efterföljande värdefångst är också en central del av övergången till den cirkulära ekonomin.

Forskningen vid CBMI utförs främst inom tre forskningsspår:

  • Tjänstefiering (servitization) och tjänstebaserade affärsmodeller
  • Proaktiva marknadsstrategier och digitalisering
  • Hållbarhet i globala värdekedjor

Vid frågor om forskningen som sker på CBMI, kontakta centrets föreståndare Christian Kowalkowski eller någon av de seniora forskningsledarna inom respektive spår.

Håll dig uppdaterad med våra senaste aktiviteter och publikationer genom att följa CMBI på LinkedIn.

 

 

Kalender

29 maj 2024

Från 200 miljoner till 1,3 miljarder på 7 år: Hur KeyMan/Werkey utvecklade sin affärsmodell

kl. 08.15 – 09.00 Digitalt via Zoom

Välkommen till öppet webinarium om affärsmodellinnovation. Mats Mårtensson, grundare och VD för IT-konsultmäklarföretaget KeyMan/Werkey, och Mikael Häussling Löwgren, styrelseordförande i Werkey, berättar hur de har gjort för att öka företagets omsättning från knappt 200 miljoner kronor till 1,3 miljarder kronor på bara sju år. Framgången beror på en kontinuerlig utveckling av företagets affärsmodell, som riktar sig mot nya kundgrupper med nya erbjudanden. Webinariet inleds med en kort teoretisk introduktion av professor Christian Kowalkowski.

Kontakt

Forskning på CBMI

Lediga doktorandtjänster på Linköpings universitet

Mission

Syftet med centret är att samla spetsforskning om nya möjligheter för värdeskapande genom nära samverkan mellan forskare, näringsliv och offentliga organisationer.

Forskare

Doktorander

Publikationer

Här är de fem senaste publikationerna inom vårt område.

2024

Christian Kowalkowski, Wolfgang Ulaga (2024) Subscription offers in business-to-business markets: Conceptualization, taxonomy, and framework for growth Industrial Marketing Management, Vol. 117, s. 440-456 Vidare till DOI
Staffan Brege, Johan Holtström, Anna Öhrwall Rönnbäck (2024) Innovativa startup-företag i scaleup-/effektivitetsfasen: En trenivåmodell för analys av tillväxt, skalbarhet, konkurrensfördelar och lönsamhet
Johan Holtström, Sarah Semnani Kenlind, Tomas Nord (2024) Project-based business models in the construction industry - key success factors for sustainable timber extension projects Construction Management and Economics Vidare till DOI

2023

Jonas Holmqvist, Christian Kowalkowski (2023) Traceability in luxury: Harnessing B2B relationships to enhance ethical practices in the luxury industry Industrial Marketing Management, Vol. 111, s. 257-267 Vidare till DOI
Emelie Havemo (2023) Sustainable Trajectories for Business Model Innovation Journal of Business Models, Vol. 11, s. 58-67 Vidare till DOI

Relaterad forskning inom industriell ekonomi

Om vår avdelning och institution