marma13

Marie Martinelle Wirdeland

Administratör

Det jag uppskattar med mitt arbete här på Linköpings universitet är blandningen mellan det strukturerade och det oförutsägbara. Ena stunden betalar jag en faktura för att i nästa stund lösa en hastigt uppkommen situation på Sjuksköterskeprogrammet.

Utbildnings- och ekonomiadministration

Min tjänst här på Linköpings universitet har flera delar. Dels ansvarar jag för administrationen för några terminer på Sjuksköterskeprogrammet, dels hanterar jag viss ekonomiadministration. 

Utbildningsadministration

Även om mina arbetsuppgifter är mycket varierande så återkommer vissa mera regelbundet. Till dessa regelbundna uppgifter räknas stödet till lärare, studenter och studievägledare med utsökningar och dokument. Likaså upprepas även inrapportering av resultat i resultatrapporteringssystemet Ladok och administrationen på vår lärplattform Lisam.

Ekonomiadministration

Denna del av mitt arbete är mera regelbunden. Jag hanterar både kund- och leverantörsfakturor. Är stöd till kollegor gällande frågor om fakturor och universitetets fakturasystem. Jag är också delaktig vid boksluten.

Interna uppdrag och nätverk
Visa/dölj innehåll

Interna uppdrag

  • Utrymningsledare vid t.ex. brand i Kåkenhus, hus 6, plan 6.
  • Utbildad i Hjärt- och lungräddning och Första hjälpen.

Interna nätverk

  • Gruppen för utbildningsadministration
  • Samverkansgrupp tillsammans med administratörer på Sjuksköterskeutbildningen i Linköping.
  • Samverkansgrupp tillsammans med administratörer på andra utbildningar vid Medicinska fakulteten.
  • Samverkansgrupp gällande E-tjänstekort på Medicinska fakulteten och Region Östergötland.


Jag arbetar med administration inom dessa verksamheter
Visa/dölj innehåll

Ekonomigruppen vid ISV
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll