Jag är utbildad lärare och har lång erfarenhet att undervisa elever och fortbilda lärare i Ma/NO/Tk på science center. (Ett science center är ett komplement till skola inom undervisning i naturvetenskap och teknik). Jag har även erfarenhet av att arbeta som utvecklingsstrateg inom kommunal utbildningsförvaltning. Efter lic.examen i pedagogik arbetar jag nu huvudsakligen med undervisning i pedagogik inom de olika lärarprogrammen.

Undervisning

Undervisning utgör huvuddelen av mina arbetsuppgifter och sker i första hand inom pedagogik, vetenskapligt arbete och skolutveckling.

Forskningsintressen

Jag har två huvudområden för mina forskningsintressen, lärande med stöd av digitala verktyg samt lärande i informella/semiformella miljöer. I min lic.avhandling kombinerar jag dessa områden då jag undersöker elevers lärande i programmering då de under en del av sin skoldag besöker ett science center. I avhandlingen är det framförallt elevernas lärandeprocess, hur de tar sig an problem inom programmering och hur de blir, är och förblir engagerade i uppgifterna, som är av intresse. En utmaning som inspirerar är att förstå hur lärande kan designas så att det stärker elevers möjligheter att lära och leva i ett allt mer digitalt samhälle.

Publikationer

Organisation