Fotografi av Maria Weiner

Maria Weiner

Affilierad forskare

Min forskning handlar främst om ANCA-associerad vaskulit, en autoimmun sjukdom som kan ge allvarlig njurinflammation. Vi studerar kliniskt förlopp och prognos men också biomarkörer som skulle kunna användas för att förutsäga återfall i sjukdom.

Presentation

Över en halv miljon människor i Sverige lever med kronisk njursjukdom. Förutom risk för utveckling av terminal njursvikt, är njursjukdom också en viktig riskfaktor för utveckling av hjärt-kärlsjukdomar. Olika typer av njurinflammation (glomerulonefrit) är den bakomliggande orsaken till njursvikt hos en fjärdedel av alla individer som idag behandlas med dialys eller är njurtransplanterade. Till de mest akuta och allvarliga glomerulonefriterna hör ANCA-associerad vaskulit, som förutom inflammation i njurarnas kärlnystan också kan orsaka inflammation i andra små kärl i kroppen med en mycket varierande sjukdomsbild som följd. Med modern immunsuppressiv behandling nås sjukdomskontroll i en stor majoritet av fallen, men mer än hälften av patienterna får återfall i sjukdomsaktivitet som kräver ny behandling.

Vi har idag otillräckliga kunskaper om vilka faktorer som styr sjukdomsförloppet och vem som kommer att få en återfallsbenägen eller allvarlig sjukdom och det finns ett stort behov av mer specifika biomarkörer. Det finns också ett stort behov av ökade kunskaper om den hälsorelaterade livskvaliteten hos patienterna.
I Östergötland finns sedan snart 30 år tillbaka en väl karakteriserad och bred patientkohort där vi kontinuerligt inkluderar nyinsjuknade patienter som följs med avseende på sjukdomsaktivitet, organskada och hälsorelaterad livskvalitet samt med provtagning till biobank. Detta ger oss en unik möjlighet att studera riskfaktorer och sjukdomsförlopp, hitta biomarkörer som kan användas för att förutsäga allvarlighetsgrad och återfall, samt få en bredare uppfattning om sjukdomarnas påverkan på patienternas liv.

I förlängningen är målet att skräddarsy behandling och uppföljning efter varje individs risk för svår sjukdom och återfall och på så vis öka överlevnaden, minska risken för skador och förbättra livskvaliteten för de drabbade.


Publikationer

2023

Lina Wirestam, Frida Jönsson, Helena Enocsson, Christina Svensson, Maria Weiner, Jonas Wetterö, Helene Zachrisson, Per Eriksson, Christopher Sjöwall (2023) Limited Association between Antibodies to Oxidized Low-Density Lipoprotein and Vascular Affection in Patients with Established Systemic Lupus Erythematosus International Journal of Molecular Sciences, Vol. 24, Artikel 8987 Vidare till DOI
Bjoern Peters, Joachim Beige, Justyna Siwy, Michael Rudnicki, Ralph Wendt, Alberto Ortiz, Ana Belen Sanz, Harald Mischak, Heather N. Reich, Salmir Nasic, Dana Mahmood, Anders Persson, Anders Fernström, Maria Weiner, Bernd Stegmayr, PersTIgAN Working Grp (2023) Dynamics of urine proteomics biomarker and disease progression in patients with IgA nephropathy Nephrology, Dialysis and Transplantation, Vol. 38, s. 2826-2834 Vidare till DOI

2022

Jesper Karlsson, Jonas Wetterö, Maria Weiner, Johan Rönnelid, Rafael Fernandez-Botran, Christopher Sjöwall (2022) Associations of C-reactive protein isoforms with systemic lupus erythematosus phenotypes and disease activity Arthritis Research & Therapy, Vol. 24, Artikel 139 Vidare till DOI

2021

M. Mörtzell Henriksson, Maria Weiner, W. Sperker, Gösta Berlin, M. Segelmark, A. Javier Martinez, J. Audzijoniene, A. Griskevicius, E. Newman, M. Blaha, H. Vrielink, V Witt, B. Stegmayr (2021) Analyses of registry data of patients with anti-GBM and antineutrophil cytoplasmatic antibody-associated (ANCA) vasculitis treated with or without therapeutic apheresis Transfusion and apheresis science, Vol. 60, Artikel 103227 Vidare till DOI

2020

Maria Weiner, Su Mein Goh, Aladdin J Mohammad, Zdenka Hrušková, Anisha Tanna, Phoebe Sharp, Amy Kang, Annette Bruchfeld, Daina Selga, Zdeňka Chocová, Kerstin Westman, Per Eriksson, Lorraine Harper, Charles D Pusey, Vladimír Tesaŕ, Alan D Salama, Mårten Segelmark (2020) Effect of treatment on damage and hospitalization in elderly patients with microscopic polyangiitis and granulomatosis with polyangiitis Journal of Rheumatology, Vol. 47, s. 580-588 Vidare till DOI