Fotografi av Matilda Holmbom

Matilda Holmbom

Doktorand

Jag arbetar halvtid som universitetsadjunkt och undervisar på sjuksköterske- och barnmorskeprogrammet. Halvtid är jag också doktorand.

Om mig

CV

  • Sjuksköterskeexamen 2011
  • Barnmorskeexamen 2014
  • Antagen som doktorand 2021

Utbildningsuppdrag

  • Sjuksköterskeprogrammet: undervisar mestadels i termin 2 och handleder kandidatuppsatser.
  • Barnmorskeprogrammet: kursansvarig för termin 3.

Forskning

Mitt doktorandprojekts titel är: "Livssituationen för anhöriga till personer med hjärtsvikt – med fokus på hälsa, familjeliv, livsstil och behov av stöd".

Organisation