Presentation

Mattias Jansson är Postdoktor i gruppen Funktionella Elektroniska Material, vid Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi, Linköpings Universitet. Han fick sin MSc 2015 och PhD 2020.

Nanofysik (som beskriver saker som är mer än tusen gånger så små som bredden av ett hårstrå), är fundamentet för den miniatyrisering som just nu pågår inom elektroniken. Nanofysiken är till stor del helt annorlunda från fysiken som vi känner till från de makroskopiska fenomen vi upplever i vardagen, vilket skapar både utmaningar och möjligheter för utvecklingen av framtidens teknologi: å ena sidan så kan en bristande förståelse av nanofysikaliska fenomen hindra teknikutvecklingen, men å andra sidan så kan goda kunskaper inom nanofysiken leda till innovativ teknologidesign för att skapa helt nya applikationer.

I min forskning så intresserar jag mig för fysiken bakom hur ljus och nanomaterial interagerar – här är materialen generellt mindre än ljusets egen våglängd – samt hur nanostrukturer bör designas för att optimera hur ljuset och materian interagerar. För att undersöka detta så arbetar jag tillsammans med en grupp av kollegor och samarbetspartners för att designa, tillverka och karaktärisera olika nanomaterial. Min expertis ligger inom den optiska karaktäriseringen, där jag använder tekniker såsom (mikro-)fotoluminiscensspektroskopi (PL) och tidsupplöst PL, (mikro-)Ramanspektroskopi, katodoluminescensspektroskopi (CL), fotonkorrelationsmätningar, samt elektronmikroskopi. 

Publikationer

2023

2022

2021

Forskning

Organisation