Fotografi av Mattias Jansson

Mattias Jansson

Biträdande universitetslektor

I min forskning studerar jag nanomaterial, där jag är extra intresserad är hur de interagerar med ljus. Mitt huvudsakliga fokus ligger på halvledande nanomaterial för framtida ljuskällor inom fotonik eller optoelektronik.

Presentation

Mattias Jansson är biträdande lektor i gruppen Funktionella elektroniska material, vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, Linköpings universitet. Han fick sin MSc 2015 och PhD 2020.

Nanofysik (som beskriver saker som är mer än tusen gånger så små som bredden av ett hårstrå), är fundamentet för den miniatyrisering som just nu pågår inom elektroniken. Nanofysiken är till stor del helt annorlunda från fysiken som vi känner till från de makroskopiska fenomen vi upplever i vardagen, vilket skapar både utmaningar och möjligheter för utvecklingen av framtidens teknologi: å ena sidan så kan en bristande förståelse av nanofysikaliska fenomen hindra teknikutvecklingen, men å andra sidan så kan goda kunskaper inom nanofysiken leda till innovativ teknologidesign för att skapa helt nya applikationer.

I min forskning så intresserar jag mig för fysiken bakom hur ljus och nanomaterial interagerar – här är materialen generellt mindre än ljusets egen våglängd – samt hur nanostrukturer bör designas för att optimera hur ljuset och materian interagerar. För att undersöka detta så arbetar jag tillsammans med en grupp av kollegor och samarbetspartners för att designa, tillverka och karaktärisera olika nanomaterial. Min expertis ligger inom den optiska karaktäriseringen, där jag använder tekniker såsom (mikro-)fotoluminiscensspektroskopi (PL) och tidsupplöst PL, (mikro-)Ramanspektroskopi, katodoluminescensspektroskopi (CL), fotonkorrelationsmätningar, samt elektronmikroskopi. 

Publikationer

2024

Mattias Jansson, Weimin Chen, Irina Buyanova (2024) Exciton localization and dynamics in GaNAsP nanowires Journal of Applied Physics, Vol. 135, Artikel 044303 Vidare till DOI
Jan Eric Stehr, Mattias Jansson, S. J. Pearton, J. S. McCloy, J. Jesenovec, B. L. Dutton, M. D. McCluskey, Weimin Chen, Irina Buyanova (2024) Color center in <bold><i>ß</i></bold>-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> emitting at the telecom range Applied Physics Letters, Vol. 124, Artikel 042104 Vidare till DOI
Mattias Jansson, Valentyna Nosenko, Yuto Torigoe, Kaito Nakama, Mitsuki Yukimune, Akio Higo, Fumitaro Ishikawa, Weimin Chen, Irina Buyanova (2024) High-Performance Multiwavelength GaNAs Single Nanowire Lasers ACS Nano, Vol. 18, s. 1477-1484 Vidare till DOI

2023

Ujwala Ail, Jakob Nilsson, Mattias Jansson, Irina A Buyanova, Zhixing Wu, Emma Björk, Magnus Berggren, Xavier Crispin (2023) Optimization of Non-Pyrolyzed Lignin Electrodes for Sustainable Batteries ADVANCED SUSTAINABLE SYSTEMS, Vol. 7, Artikel 2200396 Vidare till DOI
Mattias Jansson, Valentyna Nosenko, Galyna Rudko, F. Ishikawa, Weimin Chen, Irina Buyanova (2023) Lattice dynamics and carrier recombination in GaAs/GaAsBi nanowires Scientific Reports, Vol. 13, Artikel 12880 Vidare till DOI

Forskning

Organisation