Funktionella elektroniska material

Bild på verktyg i labb
Peter Modin

I vår grupp forskar vi inom nya material. För att kunna använda dessa material i industrin krävs ofta en fundamental förståelse för de fysikaliska egenskaperna hos materialen. 

I vår grupp forskar vi inom nya material. För att kunna använda dessa material i industrin krävs ofta en fundamental förståelse för de fysikaliska egenskaperna hos materialen. Av denna anledning försöker vi skapa en förståelse både för den fundamentala fysiken bakom materialen och för hur de skulle kunna appliceras.

Foto Ulrik SvedinEtt forskningsområde som vi är intresserade av är halvledande nanostrukturer (såsom dilute nitride och zinkoxid), som vi tror är lovande för lysdioder och solceller. Spinntronik i halvledarmaterial är ett annat område som vi fokuserar på, där vi söker funktionella material och nya spinnfenomen som kan leda till framtida applikationer inom spinntronik, spinnfotonik samt kvant-informationsteknologi. Ett tredje forskningsområde som vi är intresserade av är organiska material för kostnadseffektiva solceller.

Vi utför vår forskning genom en stor uppsättning av optiska, magnetooptiska och spinnresonans-spetroskopitekniker som vi har tillgång till. Vi har också ett nära samarbete med andra forskningsgrupper runt om i världen. 

Vårt mål är att skapa en bättre förståelse för de fundamentala fysikaliska egenskaperna hos nya material, och därigenom utforska funktionaliteten hos de studerade materialen för tillämpningar i framtida mikro- och nanoelektronik och -fotonik såväl som dess potential inom integrerade system.

Highlights Visa/dölj innehåll

Lediga tjänster Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

Alexander J. Gillett, Claire Tonnele, Giacomo Londi, Gaetano Ricci, Manon Catherin, Darcy M. L. Unson, David Casanova, Frederic Castet, Yoann Olivier, Weimin Chen, Elena Zaborova, Emrys W. Evans, Bluebell H. Drummond, Patrick J. Conaghan, Lin-Song Cui, Neil C. Greenham, Yuttapoom Puttisong, Frederic Fages, David Beljonne, Richard H. Friend (2021) Spontaneous exciton dissociation enables spin state interconversion in delayed fluorescence organic semiconductors Nature Communications , Vol. 12 Vidare till DOI

Kontakt Visa/dölj innehåll

Faciliteter Visa/dölj innehåll

Optisk och magnetooptisk spektroskopi (2-300 K, 0-10 T, UV-IR)

CW fotoluminiscens (PL)
CW PL-excitation (PLE)
Tidsupplöst spektroskopi (fs-ps tidsskala)
Magnetisk cirkulär dikrosim (MCD), absorption och emission
Micro-PL och micro-Raman 

Spinnresonans-spektroskopi (2-300 K)

CW och pulsad eletronspinn-resonans (ESR) med frekvenserna 9. 35 samt 95 GHz
CW och tidsupplöst optiskt detekterad magnetoresonans (ODMR) med frekvenserna 9. 35 samt 95 GHz
Dubbel resonans (elektron-atomkärna) (ENDOR) samt OD-ENDOR (9 GHz)
ESR-avbildning (1 samt 9 GHz)

Cyklotronresonans (2-300 K)

Cyklotronresonans (CR)
Optiskt detekterad cykotronresonans (ODCR)

Avancerad STM/AFM mikroskopi/spektroskopi (UHV, 9-300 K, vektor-roterande magnetfält upp till 4 T, optisk samt mikrovågs-kopplingsmöjlighet)

STM/AFM
Spinn-polariserad STM
Magnetisk kraft-mikroskopi

Raman-spektroskopi (4-300 K, 0-5 T, UV-IR, mikrometerupplösning)

Elektronisk Raman-spektroskopi
Strukturell Raman-spektroskopi
 

Organisation Visa/dölj innehåll