Funktionella elektroniska material

Bild på verktyg i labb
Peter Modin

I forskningsgruppen Funktionella Elektroniska Material genomför vi forskning om nyskapande material och nanostrukturer för framtida elektroniska och fotoniska komponenter och tillämpningar.

nanostrukturer, spintronik, perovskiter Våra mål är att få en bättre förståelse för de grundläggande fysikaliska egenskaper som ligger till grunden för nya funktionella material, att skapa en precis kontroll över deras enskaper, samt att utforska materialens  funktionalitet för applikationer inom framtida mikro- och nanoelektronik och -fotonik och inom möjliga framtida multifunktionella komponenter och system. I vår forskning fokuserar vi just nu på några huvudsakliga forskningsfält: nya spinntronikmaterial, mismatchade halvledande nanostrukturer, komplexa perovskitmaterial och organiska halvledande material. 

I vår forskning utnyttjar vi våra labb utrustade med modern optisk, magnetooptisk och spinnresonans-utrustning, och arbetar i nära samarbete med internationella forskningsgrupper världen över. 

 

Karriär och Utbildning

Forskare vid dator i laboratorium.
Yuttapoom Puttisong och Jan Eric Stehr. Ulrik Svedin

Karriärmöjligheter och Masterstuderande

Jobba med oss?
Vi söker löpande efter motiverade postdok-forskare inom fälten optisk spektroskopi och/eller spin-resonansspektroskopi av avancerade halvledare, såsom blyfria dubbelperovskiter och III-V nanostrukturer. Är du intresserad? Kontakta Professor Weimin Chen.

Mastersstudent?
Just nu har vi möjligheten att ta emot en eller två mastersstudenter att göra sitt mastersarbete hos oss. Är du intresserad? Kontakta Mattias Jansson..

Highlights från Funktionella elektroniska material

Publikationer

2023

2022

Tiankai Zhang, Feng Wang, Hak-Beom Kim, In-Woo Choi, Chuan Fei Wang, Eunkyung Cho, Rafal Konefal, Yuttapoom Puttisong, Kosuke Terado, Libor Kobera, Mengyun Chen, Mei Yang, Sai Bai, Bowen Yang, Jiajia Suo, Shih-Chi Yang, Xianjie Liu, Fan Fu, Hiroyuki Yoshida, Weimin Chen, Jiri Brus, Veaceslav Coropceanu, Anders Hagfeldt, Jean-Luc Bredas, Mats Fahlman, Dong Suk Kim, Zhang-Jun Hu, Feng Gao (2022) Ion-modulated radical doping of spiro-OMeTAD for more efficient and stable perovskite solar cells Science, Vol. 377, s. 495-501 Vidare till DOI

Faciliteter

Optisk och magnetooptisk spektroskopi (2-300 K, 0-10 T, UV-IR)

CW fotoluminiscens (PL)
CW PL-excitation (PLE)
Tidsupplöst spektroskopi (fs-ps tidsskala)
Magnetisk cirkulär dikrosim (MCD), absorption och emission
Micro-PL och micro-Raman 

Spinnresonans-spektroskopi (2-300 K)

CW och pulsad eletronspinn-resonans (ESR) med frekvenserna 9. 35 samt 95 GHz
CW och tidsupplöst optiskt detekterad magnetoresonans (ODMR) med frekvenserna 9. 35 samt 95 GHz
Dubbel resonans (elektron-atomkärna) (ENDOR) samt OD-ENDOR (9 GHz)
ESR-avbildning (1 samt 9 GHz)

Cyklotronresonans (2-300 K)

Cyklotronresonans (CR)
Optiskt detekterad cykotronresonans (ODCR)

Avancerad STM/AFM mikroskopi/spektroskopi (UHV, 9-300 K, vektor-roterande magnetfält upp till 4 T, optisk samt mikrovågs-kopplingsmöjlighet)

STM/AFM
Spinn-polariserad STM
Magnetisk kraft-mikroskopi

Raman-spektroskopi (4-300 K, 0-5 T, UV-IR, mikrometerupplösning)

Elektronisk Raman-spektroskopi
Strukturell Raman-spektroskopi
 

Kontakt

Organisation