Funktionella elektroniska material

I vår grupp forskar vi inom nya material. För att kunna använda dessa material i industrin krävs ofta en fundamental förståelse för de fysikaliska egenskaperna hos materialen. Av denna anledning försöker vi skapa en förståelse både för den fundamentala fysiken bakom materialen och för hur de skulle kunna appliceras. Ett forskningsområde som vi är intresserade av är halvledande nanostrukturer (såsom dilute nitride och zinkoxid), som vi tror är lovande för lysdioder och solceller. Spinntronik i halvledarmaterial är ett annat område som vi fokuserar på, där vi söker funktionella material och nya spinnfenomen som kan leda till framtida applikationer inom spinntronik, spinnfotonik samt kvant-informationsteknologi. Ett tredje forskningsområde som vi är intresserade av är organiska material för kostnadseffektiva solceller.

Vi utför vår forskning genom en stor uppsättning av optiska, magnetooptiska och spinnresonans-spetroskopitekniker som vi har tillgång till. Vi har också ett nära samarbete med andra forskningsgrupper runt om i världen. 

Vårt mål är att skapa en bättre förståelse för de fundamentala fysikaliska egenskaperna hos nya material, och därigenom utforska funktionaliteten hos de studerade materialen för tillämpningar i framtida mikro- och nanoelektronik och -fotonik såväl som dess potential inom integrerade system.

Highlights
Visa/dölj innehåll

Personal
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Galyna Yu. Rudko, Igor P. Vorona, Volodymyr I. Fediv, Andrii Kovalchuk, Jan Eric Stehr, Bela D. Shanina, Weimin Chen, Irina Buyanova, Luminescent and Optically Detected Magnetic Resonance Studies of CdS/PVA Nanocomposite, Nanoscale Research Letters, 2017, (12).

Jan M. Philipps, Jan Eric Stehr, Detlev M. Hofmann, Irina Buyanova, Martin Eickhoff, Study of the carrier transfer across the GaNP nanowire electrolyte interface by electron paramagnetic spin trapping, Applied Physics Letters, 2017, (110), 22.

Yuqing Huang, Y. X. Song, S. M. Wang, Irina Buyanova, Weimin Chen, Spin injection and helicity control of surface spin photocurrent in a three dimensional topological insulator, Nature Communications, 2017, (8).

Mohammad Karimi, Vishal Jain, Magnus Heurlin, Ali Nowzari, Laiq Hussain, David Lindgren, Jan Eric Stehr, Irina Buyanova, Anders Gustafsson, Lars Samuelson, Magnus T. Borgström, Håkan Pettersson, Room-temperature InP/InAsP Quantum Discs-in-Nanowire Infrared Photodetectors, Nano letters (Print), 2017, (17), 6, 3356-3362.

Chapter: Yuttapoom Puttisong, Irina A Buyanova, Weimin Chen, Room Temperature Defect-Engineered Spin Functionalities: Concept and Optimization, Contemporary Topics in Semiconductor Spintronics, 2017.

Baodan Zhao, Mojtaba Abdi-Jalebi, Maxim Tabachnyk, Hugh Glass, Varun S. Kamboj, Wanyi Nie, Andrew J. Pearson, Yuttapoom Puttisong, Karl C. Gödel, Harvey E. Beere, David A. Ritchie, Aditya D. Mohite, Siân E. Dutton, Richard H. Friend, Aditya Sadhanala, High Open-Circuit Voltages in Tin-Rich Low-Bandgap Perovskite-Based Planar Heterojunction Photovoltaics, Advanced Materials, 2017, (29).

Akio Higo, Takayuki Kiba, Shula Chen, Yafeng Chen, Tomoyuki Tanikawa, Cedric Thomas, Chang Yong Lee, Yi-Chun Lai, Takuya Ozaki, Junichi Takayama, Ichiro Yamashita, Akihiro Murayama, Seiji Samukawa, Optical Study of Sub-10 nm In0.3Ga0.7N Quantum Nanodisks in GaN Nanopillars, ACS Photonics, 2017, (4), 7, 1851-1857.

Anton Volkov, Sandeep Kumar Singh, Eleni Stavrinidou, Roger Gabrielsson, Felipe Franco Gonzalez, Alex Cruce, Weimin Chen, Daniel Simon, Magnus Berggren, Igor Zozoulenko, Spectroelectrochemistry and Nature of Charge Carriers in Self-Doped Conducting Polymer, ADVANCED ELECTRONIC MATERIALS, 2017, (3), 8.

Shula Chen, Mattias Jansson, Jan Eric Stehr, Yuqing Huang, Fumitaro Ishikawa, Weimin Chen, Irina Buyanova, Dilute Nitride Nanowire Lasers Based on a GaAs/GaNAs Core/Shell Structure, Nano letters (Print), 2017, (17), 3, 1775-1781.

Mattias Jansson, Shula Chen, Rui La, Jan Eric Stehr, Charles W. Tu, Weimin Chen, Irina Buyanova, Effects of Nitrogen Incorporation on Structural and Optical Properties of GaNAsP Nanowires, The Journal of Physical Chemistry C, 2017, (121), 12, 7047-7055.

Klicka här för fullständig publikationslista.

Faciliteter
Visa/dölj innehåll

Optisk och magnetooptisk spektroskopi (2-300 K, 0-10 T, UV-IR)

CW fotoluminiscens (PL)
CW PL-excitation (PLE)
Tidsupplöst spektroskopi (fs-ps tidsskala)
Magnetisk cirkulär dikrosim (MCD), absorption och emission
Micro-PL och micro-Raman 

Spinnresonans-spektroskopi (2-300 K)

CW och pulsad eletronspinn-resonans (ESR) med frekvenserna 9. 35 samt 95 GHz
CW och tidsupplöst optiskt detekterad magnetoresonans (ODMR) med frekvenserna 9. 35 samt 95 GHz
Dubbel resonans (elektron-atomkärna) (ENDOR) samt OD-ENDOR (9 GHz)
ESR-avbildning (1 samt 9 GHz)

Cyklotronresonans (2-300 K)

Cyklotronresonans (CR)
Optiskt detekterad cykotronresonans (ODCR)

Avancerad STM/AFM mikroskopi/spektroskopi (UHV, 9-300 K, vektor-roterande magnetfält upp till 4 T, optisk samt mikrovågs-kopplingsmöjlighet)

STM/AFM
Spinn-polariserad STM
Magnetisk kraft-mikroskopi

Raman-spektroskopi (4-300 K, 0-5 T, UV-IR, mikrometerupplösning)

Elektronisk Raman-spektroskopi
Strukturell Raman-spektroskopi