Fotografi av Mattias Forsblad

Mattias Forsblad

Universitetslektor

Mitt forskningsintresse ligger i hur kognitiva förmågor fungerar i samspel med den fysiska och sociala omgivningen. Hur personer med demens själva formar och använder sin fysiska miljö för att hantera vardagen är en central fråga i min forskning.

Distribuerat tänkande vid demenssjukdomar

Jag disputerade 2016 i Kognitionsvetenskap på ämnet prospektivt minne hos äldre och hur dessa formar och använder sin fysiska omgivning på sätt som hjälper eller stjälper prospektivt minnande, dvs. förmågan att komma ihåg vad en ska göra vid rätt tillfälle. Äldre presterar lika bra och ibland bättre än yngre när förmågan att komma ihåg vad en ska göra testas i vardagssituationer. En förklaring till detta är att äldre har en mer utvecklad förmåga att forma och använda omgivningen på intelligenta sätt.

Jag använde observationer och intervjuer över åtta personer mellan 70 och 90 år under två år för att visa på praktiker, verktyg, och aspekter förmågan att forma och använda består av över olika vardagsaktiviteter, som t.ex. när en ska gå hemifrån med de saker som en behöver ta med sig. För att förklara mina observationer använde jag ett teoretiskt verktyg som kallas för distribuerad kognition, som tidigare främst använts i professionella högteknologiska miljöer för att förstå tänkande, så som minne, och prestation som något som uppstår i samspelet mellan människor och deras omgivningar.

Det är med denna teoretiska ansats och med ingången att äldre har en bra förmåga att använda och forma omgivningen för att hantera vardagsaktiviteter som jag nu studerar hur personer med en demensdiagnos, Alzheimers i synnerhet, hanterar vardagssituationer i samspel med omgivningen. Samtidigt som det finns en förmåga att undersöka så skapar sjukdomsförloppet utmaningar för bland annat förmågan att använda omgivningen, som i sin tur ställer nya krav på den fysiska miljöns utformning. Det är i denna komplexitet som jag önskar förstå hur personer med demens kan fungera i sina hem- och närmiljöer.

Publikationer

2023

Mattias Forsblad, Philip Lindblad, Mattias Arvola, Ignacio Solís-Marcos, Henrik Danielsson, Mikael Wiberg (2023) How Children With Mild Intellectual Disability Experience Self-driving Buses: In Support of Agency Transaction on Transport Sciences, Vol. 14, s. 21-31 Vidare till DOI
Mattias Arvola, Mattias Forsblad (Kristiansson), Mikael Wiberg, Henrik Danielsson (2023) Autonomous Vehicles for Children with Mild Intellectual Disability: Perplexity, Curiosity, Surprise, and Confusion Proceedings of the European Conference on Cognitive Ergonomics 2023: Responsible Technology Community, Culture, and Sustainability, s. 1-8, Artikel 25 Vidare till DOI

2022

Kenny Skagerlund, Mattias Forsblad, Gustav Tinghög, Daniel Västfjäll (2022) Decision-making competence and cognitive abilities: Which abilities matter? Journal of Behavioral Decision Making, Vol. 35, s. 1-18, Artikel e2242 Vidare till DOI

2020

Lars-Christer Hydén, Mattias Forsblad (2020) Narrative identity and dementia: The problem of living with fewer available resources Identity Construction and Illness Narratives in Persons with Disabilities
Kenny Skagerlund, Mattias Forsblad, Paul Slovic, Daniel Vastfjall (2020) The Affect Heuristic and Risk Perception - Stability Across Elicitation Methods and Individual Cognitive Abilities Frontiers in Psychology, Vol. 11, Artikel 970 Vidare till DOI

Nyheter

Organisation