Fotografi av Mats Olsson

Mats Olsson

Universitetsadjunkt

Jag är intresserad av pedagogiska frågor – ”Hur studenter lär”.

Undervisar blivande sjuksköterskor

Jag arbetar i flertalet terminer på Sjuksköterskeprogrammet, dock främst i termin två och fyra.

Jag har också koppling till Didacticum (25 %) där jag arbetar med nätbaserad handledarutbildning.

Publikationer

2023

Mats Olsson, Johan Söderquist, Micha Milovanovic (2023) How Nursing Students Describe Their Learning in a Simulated Care Situation with Advanced Care Manikin Journal of Innovations in Medical Research, Vol. 2, s. 29-40 Vidare till DOI
Mats Olsson, Johan Söderquist, Micha Milovanovic (2023) How Nursing Students Describe Their Learning in a Simulated Care Situation with Advanced Care Manikin Journal of Innovations in Medical Research, Vol. 2, s. 29-40 Vidare till DOI

2010

Eva Johannesson, Mats Olsson, Göran Petersson, Charlotte Silèn (2010) Learning features in computer simulation skills training Nurse Education in Practice, Vol. 10, s. 268-273 Vidare till DOI

Akademisk examen

  • Leg. sjukskötare 63 hp Vårdhögskolan Thapperska skolan 1979
  • Specialistutbildning i anestesisjukvård 40 hp Umeå 1983
  • Specialistutbildning i intensivvård 23 hp Umeå 1984
  • Vårdlärarexamen 60 hp 1987
  • Fil. Mag. Hälso- och sjukvårdsadministration 1998

Relaterat innehåll