Undervisar blivande sjuksköterskor

Jag arbetar i flertalet terminer på Sjuksköterskeprogrammet, dock främst i termin två och fyra.

Jag har också koppling till Didacticum (25 %) där jag arbetar med nätbaserad handledarutbildning.

Akademisk examen

  • Leg. sjukskötare 63 hp Vårdhögskolan Thapperska skolan 1979
  • Specialistutbildning i anestesisjukvård 40 hp Umeå 1983
  • Specialistutbildning i intensivvård 23 hp Umeå 1984
  • Vårdlärarexamen 60 hp 1987
  • Fil. Mag. Hälso- och sjukvårdsadministration 1998

Relaterat innehåll