Fotografi av Michael Hörnquist

Michael Hörnquist

Proprefekt, Professor, Avdelningschef, Enhetschef

Proprefekt (ITN), avdelningschef (FEM), enhetschef (FE)

Proprefekt

Prefektens ställföreträdare, med särskilt ansvar för grundutbildning (dvs utbildning på grund- och avancerad nivå). Del av institutionsledningen samt ledamot av ledningsrådet och lokala samverkansgruppen. Prefektens ersättare i institutionsstyrelsen.

Avdelningschef

Ansvarig för avdelningen Fysik, elektroteknik och matematik (FEM). Har drygt 30 medarbetare och en omsättning på 30 miljoner kronor. Avdelningen består av två enheter, Fysik och elektroteknik (FE) samt Matematik.

Undervisning

Undervisar främst i matematik, fysik och relaterade kurser. För närvarande är jag kursansvarig och examinator för Statistik och sannolikhetslära för SL, FTL och BI, samt i övrigt där studierektor behöver mig. Har handlett Mika Gustafsson fram till doktorsexamen i ämnet Teoretisk och tillämpad matematisk fysik samt Johan Sidenvall och Jonas Jäder fram till licentiatexamen i ämnet Matematikdidaktik.

Forskning

Min egen forskning behandlar olika aspekter av matematisk modellering av komplexa system. Avhandlingen handlade om deterministiska aperiodiska strukturer inom främst fasta tillståndets fysik. Därefter har jag berört nätverksteori i olika former, modellering av biologiska system, och framför allt systembiologi.

Publikationer

2016

Kittichate Visuttijai, Jennifer Pettersson, Yashar Mehrbani Azar, Iman van den Bout, Charlotte Orndal, Janusz Marcickiewicz, Staffan Nilsson, Michael Hörnquist, Bjorn Olsson, Katarina Ejeskar, Afrouz Behboudi (2016) Lowered Expression of Tumor Suppressor Candidate MYO1C Stimulates Cell Proliferation, Suppresses Cell Adhesion and Activates AKT PLOS ONE, Vol. 11, Artikel e0164063 Vidare till DOI

2011

Michael Hörnquist, Mika Gustafsson (2011) Stability and Flexibility from a System Analysis of Gene RegulatoryNetworks Based on Ordinary Differential Equations The Open Bioinformatics Journal, Vol. 5, s. 26-33 Vidare till DOI

2010

Mika Gustafsson, Michael Hörnquist (2010) Gene Expression Prediction by Soft Integration and the Elastic Net: Best Performance of the DREAM3 Gene Expression Challenge PLoS ONE, Vol. 5, s. e9134- Vidare till DOI

2009

Mika Gustafsson, Michael Hörnquist, Jesper Tegnér, et al. 155 external authors (2009) The transcriptional network that controls growth arrest and differentiation in a human myeloid leukemia cell line Nature Genetics, Vol. 41, s. 553-562 Vidare till DOI
Mika Gustafsson, Michael Hörnquist, Jesper Lundstrom, Johan Bjorkegren, Jesper Tegnér (2009) Reverse Engineering of Gene Networks with LASSO and Nonlinear Basis Functions CHALLENGES OF SYSTEMS BIOLOGY: COMMUNITY EFFORTS TO HARNESS BIOLOGICAL COMPLEXITY, Vol. 1158, s. 265-275 Vidare till DOI

Nyheter

Relaterad information