Proprefekt

Prefektens ställföreträdare, med särskilt ansvar för grundutbildning (dvs utbildning på grund- och avancerad nivå). Del av institutionsledningen samt ledamot av ledningsrådet och lokala samverkansgruppen. Prefektens ersättare i institutionsstyrelsen.

Avdelningschef

Ansvarig för avdelningen Fysik, elektroteknik och matematik (FEM). Har drygt 30 medarbetare och en omsättning på 30 miljoner kronor. Avdelningen består av två enheter, Fysik och elektroteknik (FE) samt Matematik.

Undervisning

Undervisar främst i matematik, fysik och relaterade kurser. För närvarande är jag kursansvarig och examinator för Statistik och sannolikhetslära för SL, FTL och BI, samt i övrigt där studierektor behöver mig. Har handlett Mika Gustafsson fram till doktorsexamen i ämnet Teoretisk och tillämpad matematisk fysik samt Johan Sidenvall och Jonas Jäder fram till licentiatexamen i ämnet Matematikdidaktik.

Forskning

Min egen forskning behandlar olika aspekter av matematisk modellering av komplexa system. Avhandlingen handlade om deterministiska aperiodiska strukturer inom främst fasta tillståndets fysik. Därefter har jag berört nätverksteori i olika former, modellering av biologiska system, och framför allt systembiologi.

Publikationer

2016

2011

2010

2009

Nyheter

Relaterad information