Pågående forskningsprojekt

  • ”Beteendemässiga-, affektiva- och kognitiva konsekvenser av bariatrisk kirurgi”
  • ”Effekter av det aptit-inducerande hormonet ghrelin på beslutsfattande hos friska frivilliga försökspersoner” 

Ghrelin är ett hormon som produceras i magsäcken och som stimulerar aptiten. Detta hungerhormon har betydelse både för den hunger som vi känner före en måltid samt för långsiktig reglering av kroppsvikt. Receptorer för ghrelin finns i delar av hjärnan som är kopplade till motivation och beslutsfattande såsom mesolimbiska dopaminsystemet. Minskning av ghrelinnivån tycks ha stor betydelse för viktminskning efter obesitaskirurgi. Ghrelin påverkar även belöningsupplevelsen vid nyttjande av beroendeframkallande substanser, samt nyfikenhet och utforskande beteende. Detta hungerhormon är också involverat i ångest och stresshantering.
Ständigt gör vi avvägningar mellan att utnyttja tillgängliga resurser och att utforska miljön efter nya resurser. Här är beslutsfattande processer som involverar belöning- och riskbedömning viktiga. Vår hypotes är att dessa processer sannolikt moduleras av signaler som ger information om tillgängligheten av mat.

Publikationer

Forskning

Organisation