Uppdrag

Studierektor på de två avdelningarna Algebra, geometri och diskret matematik (ALGD) och Analys och didaktik (ANDI), där jag bland annat har hand om arbetsfördelningen bland personalen och rekrytering av studenter till undervisning som amanuenser på de två avdelningarnas grundkurser.

Ledamot i institutionens styrelse.

Undervisning

Undervisar på de flesta av grundkurserna inom civilingenjörsprogrammen.

Examinator för Matematisk grundkurs och Envariabelanalys på Maskinprogrammet, Design- och produktutvecklingsprogrammet samt på programmet för Energi, miljö och management.

CV

Tekn dr 1997

Publikationer

2013

2009

2008

2004

1997

Organisation