Presentation

Jag undervisar i informationssökning, referenshantering och antiplagiering på olika nivåer. Mitt arbete innebär att jag informerar om och undervisar studenter i hur man använder universitetsbibliotekets tjänster och resurser.

Jag jobbar med frågor som rör hur man refererar och citerar på ett korrekt sätt för att undvika plagiering och hur man återanvänder andras material på ett sätt så att man respekterar upphovsrätten. Som en del av det arbetet ger jag också introduktioner och support i referenshanteringsprogram.

Publikationer

2021

2016

2012