Presentation

Mitt arbete som kontaktbibliotekarie innebär att jag informerar om och undervisar anställda och studenter i hur man använder universitetsbibliotekets resurser. Där ingår  även ansvaret för att köpa in kurslitteratur och ta ställning till de inköpsförslag som universitetsbiblioteket får inom mina ämnesområden.

Jag jobbar med frågor som rör hur man refererar och citerar på ett korrekt sätt för att undvika plagiering och hur man återanvänder andras material på ett sätt så att man respekterar upphovsrätten. Som en del av det arbetet ger jag introduktioner och support i referenshanteringsprogrammen EndNote och Mendeley.

Publikationer i urval
Visa/dölj innehåll

Mikael Rosell (2016)

ICERI2016 : Proceedings 14th-16th Noivember 2016 : 9th International Conferende of Education, Research and Innovation , s.7390-7397 Vidare till DOI

Christina Brage, Mikael Rosell, Joakim Westerlund, Marie-Louise Axelsson, Kajsa Gustafsson Åman, Magdalena Öström (2012)

ICERI2012 Proceedings, 5th International Conference of Education, Research and Innovation, Madrid, Spain. 19-21 November, 2012 , s.5642-5648 Vidare till DOI