Fotografi av Mikael Rosell

Mikael Rosell

Bibliotekarie

Undervisande bibliotekarie, arbetar främst gentemot tekniska fakulteten.

Presentation

Jag undervisar i informationssökning, referenshantering och antiplagiering på olika nivåer. Mitt arbete innebär att jag informerar om och undervisar studenter i hur man använder universitetsbibliotekets tjänster och resurser.

Jag jobbar med frågor som rör hur man refererar och citerar på ett korrekt sätt för att undvika plagiering och hur man återanvänder andras material på ett sätt så att man respekterar upphovsrätten. Som en del av det arbetet ger jag också introduktioner och support i referenshanteringsprogram.

Publikationer

2021

Mikael Rosell (2021) NoPlagiat: från en öppen webbplats till en stängd lärplattform När nyfikenhet, driv och kreativitet möts: bibliotekariens roll som producent och utvecklare, s. 167-179

2016

Mikael Rosell (2016) NoPlagiat: Helps students to avoid plagiarism and copyright issues ICERI2016 : Proceedings 14th-16th Noivember 2016 : 9th International Conferende of Education, Research and Innovation, s. 7390-7397 Vidare till DOI

2012

Christina Brage, Mikael Rosell, Joakim Westerlund, Marie-Louise Axelsson, Kajsa Gustafsson Åman, Magdalena Öström (2012) The transition of academic information literacy into workplace information literacy: A challenge ahead ICERI2012 Proceedings, 5th International Conference of Education, Research and Innovation, Madrid, Spain. 19-21 November, 2012, s. 5642-5648