Fotografi av Mikael Säberg

Mikael Säberg

Doktorand

Konstgräsplaner och dess miljöpåverkan har skapat en stor debatt då EU bestämt att förbjuda gummigranulatet till försäljning år 2031. Hur stor miljö- och energipåverkan har egentligen konstgräs ur ett systemperspektiv med fler faktorer inkluderade?

Forskning

Organisation