Hållbara fotbollsplaner

fotbollsmatch.
    matimix

I Sverige är nästan 1 miljon personer aktiva i en fotbollsförening och utgör nästan en tredjedel av hela den svenska idrottsrörelsen. För att elitfotboll ska få spelas på fotbollsplanerna krävs att planen lever upp till de krav som ställs av FIFA (Internationella fotbollsförbundet). Dock är reglerna endast utformade med fokus på fotbollsspelarna och spelet medan miljöpåverkan och energianvändning utelämnas.

I det här projektet fokuserar vi på miljöpåverkan från både konst-och naturgräsplaner samt deras energianvändning i hela livscykeln. Genom att genomföra både miljö- och energisystemanalyser av olika typer av fotbollsplaner ges ovärderlig information om energianvändning i fotbollsplaners olika delar av livscykeln samt möjliga mitigeringsåtgärder. Genom att identifiera vilka delar av livscykeln bland olika typer av fotbollsplanerna som ger upphov till olika typer av utsläpp samt energianvändning, genereras unik ny kunskap. Denna kunskap kan sedan bidra till en mer hållbar resursanvändning och utgör själva basen för att kunna ta fram en handlingsplan för hållbara fotbollsplaner 2050. En stor negativ miljöpåverkan i fotbollsplaners livscykel utgörs av driftsfasen. Med ökad kunskap om miljöeffekter och energianvändning under denna fas för de olika plantyperna kan denna fas utvecklas och göras mer hållbar.

Projektet kommer även att studera olika mervärden som konstgräsplaner har medfört för svensk fotbollsutveckling. Till exempel har vi ett idag ett damlandslag som är rankat som nummer 1 i världen. Här vill vi genom intervjuer med svenska fotbollsförbundet och andra aktörer se vilken roll införandet av konstgräsplaner kan ha haft på den utvecklingen. Historiskt har damlag ofta fått verka i skuggan av herrlag och fått nöja sig med sämre faciliteter och planer. Med konstgräset kom möjligheten att få träna på samma planer som herrlagen, eftersom dessa planer tål en högre belastning än naturgräsplaner. 

 

Motivering

Utan en god kartläggning av nuläget för kunskapsgapet är det svårt att skapa handlingsplaner för drift och underhåll av fotbollsplaner, som även har fokus på energieffektivitet och miljömässiga aspekter.
Emma Lindkvist, projektledare

Syfte och mål med projektet

Det övergripande syftet med projektet är att genom energi- och miljösystemstudier ta fram ny unik kunskap som möjliggör en utveckling mot cirkulära fotbollsplaner i framtiden, både i Sverige och internationellt.

Forskningen sker i nära samverkan med aktörer i en fotbollsplans hela livscykel genom fallstudier av både konst- samt naturgräsplaner fördelat geografiskt i Sverige.

Projektet förväntas också bidra med ökad kunskap och förståelse för:

  • hinder och drivkrafter kopplat till förvaltning av både konst- och naturgräsplaner
  • hur en fotbollsplan ska förvaltas för att bidra till en hållbar resursanvändning inom planetens gränser.
  • Andra mervärden kopplat till de fotbollsplaner som studeras i projektet.
Hur en fotbollsplan kan bidra till en mer cirkulär ekonomi både genom sin konstruktion, drift och destruktion.
Närbild på gräs, ett par ben och en fotboll.
Mikrogranulatet som idag används till konstgräsplanerna kommer att förbjudas 2031.

Totalt finns i Sverige cirka 3750 11-mot-11 fotbollsplaner, varav cirka 830 stycken är konstgräsplaner.

Forskare

Nyheter och reportage

Vi hörs och syns

Gräslikt – Emma forskar på framtidens fotbollsplaner

Emma Lindkvist biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet samtalar med Sveriges Radio P4 Östergotland om hur fotbollsplaner kan bli mer hållbara i framtiden.

Lyssna på programmet:Gräslikt – Emma forskar på framtidens fotbollsplaner

 

Forskare ska ta reda på konstgräsets miljöpåverkan

Emma Lindkvist, biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet, ska forska om konstgräset. Läs nyhet på SVT Nyheter/Öst om hur det ska gå till.

Uppdraget till Emma, 39: Hitta framtidens fotbollsgräs

Det finns få stunder i vardagen som Linköpingsbon Emma Lindkvist inte tänker på fotboll. Nu vill hon ta reda på hur framtidens fotbollsplaner kommer att se ut – och det krävs insatser inte minst från kommunerna.

Läs reportage på Corren.se

 

Grundfakta om projektets genomförande och finansiär