Fotografi av Misagh Ghezellou

Misagh Ghezellou

Doktorand

Med specialisering inom SiC CVD epitaxiell tillväxt för effektelektronik och kvantteknik. Med en bakgrund inom fysik och nanovetenskap omfattar min forskning förbättring av materialkvalitet och innovativa materialtekniska metoder.

Publikationer

2024

Marianne Etzelmueller Bathen, Piyush Kumar, Misagh Ghezellou, Manuel Belanche, Lasse Vines, Jawad Ul-Hassan, Ulrike Grossner (2024) Dual configuration of shallow acceptor levels in 4H-SiC Materials Science in Semiconductor Processing, Vol. 177, Artikel 108360 Vidare till DOI
Jonah Heiler, Jonathan Korber, Erik Hesselmeier, Pierre Kuna, Rainer Stohr, Philipp Fuchs, Misagh Ghezellou, Jawad Ul-Hassan, Wolfgang Knolle, Christoph Becher, Florian Kaiser, Jorg Wrachtrup (2024) Correction: Spectral stability of V2 centres in sub-micron 4H-SiC membranes (vol 9, 34, 2024) NPJ QUANTUM MATERIALS, Vol. 9, Artikel 39 Vidare till DOI
Jonah Heiler, Jonathan Koerber, Erik Hesselmeier, Pierre Kuna, Rainer Stoehr, Philipp Fuchs, Misagh Ghezellou, Jawad Ul-Hassan, Wolfgang Knolle, Christoph Becher, Florian Kaiser, Joerg Wrachtrup (2024) Spectral stability of V2 centres in sub-micron 4H-SiC membranes NPJ QUANTUM MATERIALS, Vol. 9, Artikel 34 Vidare till DOI
Erik Hesselmeier, Pierre Kuna, István Takács, Viktor Ivády, Wolfgang Knolle, Son Tien Nguyen, Misagh Ghezellou, Jawad ul-Hassan, Durga Dasari, Florian Kaiser, Vadim Vorobyov, Jörg Wrachtrup (2024) Qudit-Based Spectroscopy for Measurement and Control of Nuclear-Spin Qubits in Silicon Carbide Physical Review Letters, Vol. 132, Artikel 090601 Vidare till DOI
Misagh Ghezellou, Jawad ul-Hassan (2024) Influence of Different Hydrocarbons on Chemical Vapor Deposition Growth and Surface Morphological Defects in 4H‐SiC Epitaxial Layers Physica status solidi. B, Basic research Vidare till DOI

Forskning

Forskningsprofilöversikt

Kiselkarbid (SiC) står som ett omvälvande material i framkant för både kraftelektronik och kvantteknologi. Inom området för kraftelektronik erbjuder SiC enastående materialegenskaper som innebär en paradigmförändring.

Kiselkarbids höga termiska ledningsförmåga, breda bandgap och överlägsna elektriska egenskaper möjliggör skapandet av effektiva högeffektsenheter som kan fungera under extrema förhållanden. Detta har lett till framsteg inom elektriska fordon, förnybara energisystem och rymdapplikationer. Samtidigt har SiC:s unika kvantegenskaper stor potential för tillämpningar inom kvantteknologi. Med förmågan att hysa stabila kvanttillstånd och sända ut fotoner med anmärkningsvärd effektivitet framträder SiC som en potentiell plattform för kvantkommunikation och kvantdatorer. I takt med att forskning och innovation fortsätter att utvecklas, målar sammanflödet av SiC:s styrka inom kraftelektronik och dess späda roll inom kvantteknologi en övertygande bana för framtiden inom båda fälten.

Misagh är högst aktiv inom epitaxiell tillväxt av kiselkarbid (SiC) för både effektelektronik och kvantapplikationer. Hans forskning kretsar kring att förbättra egenskaperna hos 4H-SiC epitaxiella skikt genom kemisk avlagring från gasfas (CVD) tekniker. Inom området för effektenheter fokuserar Misagh på att optimera tjocka och ultratjocka 4H-SiC-skikt för bipolära enheter. Hans arbete inkluderar att förbättra minoritetsbärarlivslängden, utforska tillväxt av epitaxiella skikt på olika substratorienteringar och introducera nyskapande metoder för efterväxtbehandlingar.

Utöver detta sträcker sig Misaghs bidrag till kvantteknologier, där hans mål är att höja materialkvaliteten till en kvantklassnivå, möjliggörande en ultrahög signal-till-brusförhållande från SiC-baserade kvantemitterare. Han fördjupar sig även i isotopiskt rent SiC-epitaxialskikt med precisionskoncentrationer och tjocklekar (ner till några tiotals nanometer), vilket framstegs kvantförmågor. Han är också involverad i industriprojekt som visar hans engagemang för att utmana gränserna för SiC-teknologin.

Organisation