Fotografi av Mischa Woisetschläger

Mischa Woisetschläger

Använda kvantitativ information inom CT och MR för bättre diagnostik och prediktion av cancersjukdomar

Min forskning handlar främst om hur avancerade kvantitativa mått inom CT och MR kan öka både detektionsförmågan av sjukdomar, men även kunna i framtiden användas för prediktion av behandlingsresultat.

En annan del av min forskning handlar om att förbättra osteoporosvården genom att höja detektion av högrisk patienter och öka andelen av behandlade patienter för att förhindra framtida frakturer.

Computertomografi

Genom CMIV har vi haft och har idag access till de modernaste CT-maskinerna som finns på marknaden. Sedan 2010 har vi haft tillgång till dubbelenergi CT-maskiner, och sedan i år har vi en av få nya photonräknare som ger oss unika möjligen att potentiellt förbättra cancervården genom bättre detektion och eventuellt prediktion.
Vi har börjat ett antal samarbetsprojekt med onkologer (Nils Elander), patologer (Hakon Andersen Blomstrand) och kirurger (Per Sandström, Bergthor Björnsson) för utvärdering av photonräknartekniken (ETAPP, PhDAC, PhLT).

Här kommer vi i även använda oss av nyfunnen kunskap inom artificiell intelligens och Radiomics.

Magnetresonanstomografi

Magnetresonanstomografi spelar en viktig roll i ett flertal cancersjukdomar, där det inom abdominell radiologi främst kan nämnas rektalcancer, prostatacancer samt utvärdering av eventuella metastaser i lever.

På CMIV utvecklades en ny MRT sekvens (syntetisk MRT) som är unik på det sätt att man får fram real kvantitativ information i MRT undersökningar (T1, T2 och PD), vilket vid dagens MRT undersökningar inte är fallet (förutom i diffusionssekvenser). Detta ger den unika möjligen att kunna analysera kvantitativ MRT information i olika cancersjukdomar med möjligheten att kunna differentiera olika vävnader mer tillförlitligt, samt att möjligen kunna ge information om sammansättningen av tumörer för att kunna bedöma deras aggressivitet och prediktera behandlingsresultat.

Här kommer vi i även använda oss av nyfunnen kunskap inom artificiell intelligens och Radiomics.

Vi har startat ett samarbetsprojekt med patologer (Xiao Feng Sun), onkologer (Annika Holmqvist) och kirurger (Per Loftås) för att analysera rektalcancer och prostatacancer, samt i framtiden även levermetastaser (Abdosym).

Vi kommer också använda syntetisk MRT inom strålterapi och rektalcancer (Improving radiotherapy response in rectal cancer).

Publikationer

2024

Bharti Kataria, Mischa Woisetschläger, Jonas Nilsson Althén, Michael Sandborg, Örjan Smedby (2024) Image quality in CT thorax: effect of altering reconstruction algorithm and tube load: Image quality in CT thorax Radiation Protection Dosimetry, Vol. 200, s. 504-514 Vidare till DOI
Anna Spångeus, Johan Rydetun, Mischa Woisetschläger (2024) Prevalence of denosumab-induced hypocalcemia: a retrospective observational study of patients routinely monitored with ionized calcium post-injection Osteoporosis International, Vol. 35, s. 173-180 Vidare till DOI

2023

Eva Klintström, Benjamin Klintström, Anna Spångeus, Michael Sandborg, Mischa Woisetschläger (2023) Trabecular bone microstructure analysis on data from a novel twin robotic X-ray device Acta Radiologica, Vol. 64, s. 1566-1572 Vidare till DOI
Mischa Woisetschläger, Ronald Booij, Erik Tesselaar, Edwin H. G. Oei, Jörg Schilcher (2023) Improved visualization of the bone-implant interface and osseointegration in ex vivo acetabular cup implants using photon-counting detector CT EUROPEAN RADIOLOGY EXPERIMENTAL, Vol. 7, Artikel 19 Vidare till DOI

2022

Angeliki Kotti, Annica Holmqvist, Mischa Woisetschläger, Xiao-Feng Sun (2022) Computed tomography-measured body composition and survival in rectal cancer patients: a Swedish cohort study Cancer & Metabolism, Vol. 10, Artikel 19 Vidare till DOI

Forskning

Samarbeten

2021 har det inletts ett internationellt samarbete där Umeå universitet är en av drivande aktör (Camchatcha). Projektet handlar om att bygga upp en internationell plattform av pankreascancerpatienter med både bilddata, patologiresultat, biobanksprover, labdata och metadata. Min uppgift kommer vara både som bildgranskare och med möjlighet att använda data för AI projekt och Radiomics.

Jag är även involverad som granskande radiolog i ett flertal onkologiska läkemedelsstudier där det behövs speciella studiesvar (Athena, Checkmate, Fandango, Grace, Induce 3 och 4 samt Watch and wait).


Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV  bedriver tvärvetenskaplig forskning inom gränsområdet medicin/biologi och teknik för att lösa morgondagens kliniska frågeställningar.

Organisation