Fotografi av Naghmeh Nasiritousi

Naghmeh Nasiritousi

Universitetslektor

Naghmeh Nasiritousi är lektor vid Tema Miljöförändring. Hennes forskningsintressen innefattar klimat- och energipolitik, globala styrningsfrågor och internationella institutioner.

Klimatpolitik och flernivåstyrning

Klimatpolitik involverar olika aktörer, består av flera styrmedel och äger rum lokalt, nationellt, och internationellt. Att förstå dessa processer är centralt för att adressera klimatförändringar.

Naghmeh Nasiritousi är docent i statsvetenskap och disputerade 2016 vid Linköpings universitet med en avhandling som behandlar ickestatliga aktörers roller i global klimatpolitik. Hon har även studerat vid University of St. Andrews och University of London, SOAS.

Hon är biträdande föreståndare för Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR) vid Linköpings universitet. Hon är även verksam vid Utrikespolitiska institutet där hon leder forskningsprojektet Att överbrygga stuprör - kan EU:s uppdrag för klimatneutrala städer accelerera energiomställningar? finansierat av Energimyndigheten.

Naghmeh Nasiritousi har ett generellt intresse för att förstå hur aktörer och strukturer påverkar klimat- och energipolitik och har bland annat följt de internationella klimatförhandlingarna i sin forskning.  

Expertområden

Global styrning, multilaterala förhandlingar, miljöpolitik, internationell klimat- och energipolitik. 

Publikationer

2024

Naghmeh Nasiritousi, Alexandra Buylova, Mathias Fridahl, Gunilla Reischl (2024) Making the UNFCCC fit for purpose: A research agenda on vested interests and green spiralling Global Policy Vidare till DOI

2016

Naghmeh Nasiritousi, Mattias Hjerpe, Karin Bäckstrand (2016) Normative arguments for non-state actor participation in international policymaking processes: Functionalism, neocorporatism or democratic pluralism? European Journal of International Relations, Vol. 22, s. 920-943 Vidare till DOI
Naghmeh Nasiritousi, Mattias Hjerpe, Björn-Ola Linnér (2016) The roles of non-state actors in climate change governance: understanding agency through governance profiles International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, Vol. 16, s. 109-126 Vidare till DOI

Undervisning

Jag undervisar i:

  • International Environmental Management
  • Miljöstyrning och miljöekonomi

Forskning

NAVIGATE

Att navigera i det politiska landskapet: barriärer och synergier i strategier för klimat och biologisk mångfald.

Syftet med programmet NAVIGATE är att, genom ett tvärvetenskapligt och medlärande tillvägagångssätt, främja vår kunskap om befintliga, men långt ifrån uttryckligen erkända, barriärer och ge rekommendationer om hur samtida och framtida klimat- och biologisk mångfaldsstrategier kan förbättras i syfte att undvika kontroverser och målkonflikter och istället öka synergier mellan dem. 

Läs mer om NAVIGATE

GLOBAL POLITICS AND SECURITY

Att överbrygga stuprör - kan EU:s uppdrag för klimatneutrala städer accelerera energiomställningar?

Det behövs innovativa idéer och arbetssätt för att påskynda hållbara energiomställningar i linje med Parisavtalets mål. Tidigare studier har visat på vikten av att överbrygga stuprör mellan institutioner för att påskynda denna omställning. Detta projekt undersöker hur ett innovativt styrningssätt – EU:s uppdrag för klimatneutrala städer - kan accelerera energiomställningar. För detta ändamål studerar vi två städer som blivit utvalda av EU för att delta i uppdraget: Stockholm och Amsterdam.

Läs mer om projektet Att överbrygga stuprör - kan EU:s uppdrag för klimatneutrala städer accelerera energiomställningar?

Organisation