Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR

Om CSPR

CSPR är en plattform för samverkan, kunskapsproduktion och kunskapsspridning för att främja samhällsförändringar mot en säker och rättvis klimatframtid för alla. Vårt mål är att skapa kunskap och metoder som kan stödja och främja nationella och internationella klimatåtgärder.

Forskare vid Centrum för klimatpolitisk forskning studerar klimatförändring, anpassning och hur samhällen världen över kan ställa om för att möta klimatutmaningar, både vad det gäller att minska utsläppen av växthusgaser och anpassning för att minska sårbarheten. Forskningen vid centret omfattar globala till lokala skalor, från FN:s klimatkonferenser till lokala myndigheter och medborgare. Vi utvecklar, delar och tillämpar insikter och angreppssätt från statsvetenskap, geografi, miljöhumaniora, visualisering och kommunikation, fysik, miljövetenskap och vetenskap för hållbar utveckling.

Ett ordmoln med ordet climate i centrum.

Sociala medier

Rapporter och policy briefs

Omslag för publikation 'AI för klimatanpassning: Hur kan nya digitala teknologier stödja klimatanpassning?'
Tina-Simone Neset, Lotta Andersson, Magnus Matteo Edström, Katerina Vrotsou, Clara Greve Villaro, Carlo Navarra, Kostiantyn Kucher, Fredrik Schück, Caroline Rydholm, Jonas Unger, Björn-Ola Linnér (2024)
Omslag för publikation 'Policy brief omslag'
Eva Lövbrand, Anna Bohman, Veronica Brodén Gyberg, Clifton Evers (2023)
Omslag för publikation 'Co-production of Climate Services: A diversity of approaches and good practice from the ERA4CS projects (2017–2021)'
Maria Máñez Costa, Amy M. P. Oen, Tina-Simone Schmid Neset, Loius Celliers, Mirko Suhari, Jo-Ting Huang-Lachmann, Rafael Pimentel, Berill Blair, Jelmer Jeuring, Ernesto Rodriguez-Camino, Christiana Photiadou, Yairen Jerez Columbié, Chuansi Gao, Nicu Constantin Tudose, Sorin Cheval, Athanasios Votsis, Jennifer Joy West, Kaylin Lee, Len Shaffrey, Cornelia Auer, Holger Hoff, Inga Menke, Peter Walton, Susanne Schuck-Zöller (2022)

Publikationer

Omslag för publikation ''
Elias Elmquist, Kajetan Enge, Alexander Rind, Carlo Navarra, Robert Höldrich, Michael Iber, Alexander Bock, Anders Ynnerman, Wolfgang Aigner, Niklas Rönnberg (2024)

Personal and Ubiquitous Computing Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Tina-Simone Neset, Amy Oen, María Máñez Costa, Louis Celliers (2024)

Climate Services , s.100461-100461 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Alexander Olsson, Mathias Fridahl, Stefan Grönkvist (2024)

Renewable and Sustainable Energy Transition , Vol.5 , s.100087-100087 Vidare till DOI

I fokus

Nyheter

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

29 maj 2024

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Preems raffinaderi i Lysekil.

08 januari 2024

Klimatomställningens kanariefåglar

Lysekil, Luleå och Slite. Tre orter där kraven på omställning till ett fossilfritt samhälle ställer tillvaron på ända. Forskare från LiU har tagit del av invånarnas berättelser i ett nu avslutat projekt.

07 december 2023

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Norrköpings Beslutsarena

Organisation