Om CSPRVisa/dölj innehåll

CSPR är en plattform för samverkan, kunskapsproduktion och kunskapsspridning för att främja samhällsförändringar mot en säker och rättvis klimatframtid för alla. Vårt mål är att skapa kunskap och metoder som kan stödja och främja nationella och internationella klimatåtgärder.

Forskare vid Centrum för klimatpolitisk forskning studerar klimatförändring, anpassning och hur samhällen världen över kan ställa om för att möta klimatutmaningar, både vad det gäller att minska utsläppen av växthusgaser och anpassning för att minska sårbarheten. Forskningen vid centret omfattar globala till lokala skalor, från FN:s klimatkonferenser till lokala myndigheter och medborgare. Vi utvecklar, delar och tillämpar insikter och angreppssätt från statsvetenskap, geografi, miljöhumaniora, visualisering och kommunikation, fysik, miljövetenskap och vetenskap för hållbar utveckling.

Ett ordmoln med ordet climate i centrum.

COP26Visa/dölj innehåll

KalenderVisa/dölj innehåll

28 oktober 2021

CSPR seminarium: COP26 event - Corporate action on Climate

kl. 13.00 – 13.45 Online via Zoom

Seminariet hålls på engelska. Nina Ekelund of the Haga Initiative och the Mistra Carbon Exit team: Corporate Action on Climate. The event will be chaired by CSPR’s Professor Victoria Wibeck. After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting. Contact person: Stephen Woroniecki. 

Kontakt

18 november 2021

CSPR seminarium: COP26 event - Post-match analysis (COP26 Reflections)

kl. 13.00 – 14.30 Online via Zoom

COP26 event – Post-match analysis (COP26 Reflections) – Paneldeltagare ska bekräftas. Seminariet är leds av professor Björn-Ola Linnér och hålls på engelska. Kontakta Stephen Woroniecki anmälan och länk till Zoom.

Kontakt

10 december 2021

Disputation i tema Miljöförändring: Emelie Fälton

kl. 13.15 – 16.00 Temcas, Campus Valla och via Zoom

Emelie Fälton, vid tema Miljöförändring, försvarar sin avhandling "Shapeshifting Nature: Ambivalent Ways of Seeing the Non-Human World within Swedish National Park Tourism and its Visual Culture". Opponent är Dr. Keri Cronin från Brock University. Disputationen kommer att hållas på engelska. Det går att delta digitalt via Zoom.

Kontakt

NyheterVisa/dölj innehåll

Norrköpings BeslutsarenaVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll