Om CSPR

Om CSPR

CSPR är en plattform för samverkan, kunskapsproduktion och kunskapsspridning för att främja samhällsförändringar mot en säker och rättvis klimatframtid för alla. Vårt mål är att skapa kunskap och metoder som kan stödja och främja nationella och internationella klimatåtgärder.

Forskare vid Centrum för klimatpolitisk forskning studerar klimatförändring, anpassning och hur samhällen världen över kan ställa om för att möta klimatutmaningar, både vad det gäller att minska utsläppen av växthusgaser och anpassning för att minska sårbarheten. Forskningen vid centret omfattar globala till lokala skalor, från FN:s klimatkonferenser till lokala myndigheter och medborgare. Vi utvecklar, delar och tillämpar insikter och angreppssätt från statsvetenskap, geografi, miljöhumaniora, visualisering och kommunikation, fysik, miljövetenskap och vetenskap för hållbar utveckling.

Ett ordmoln med ordet climate i centrum.

Kalender

19 december 2023

Online-dialog: Efteranalys av COP28

kl. 13.30 – 15.00 Online

COP28 markerar avslutningen av den första globala översynen. Har vi utarbetat en tydlig plan för att påskynda klimataktioner? Vilka frågor förblev obesvarade, och vilka problem måste lösas innan nästa konferens 2024? Vi samlar en framstående panel för att dela insikter om COP28-förhandlingarna. Evenemanget arrangeras av Centre for Centrum för klimatpolitisk forskning, Stockholm Environment Institute och Mistra Geopolitics. Eventet hålls på engelska, registrering krävs.

Kontakt

Tina Schmid Neset

Rapporter

Omslag för publikation 'Co-production of Climate Services: A diversity of approaches and good practice from the ERA4CS projects (2017–2021)'
Maria Máñez Costa, Amy M. P. Oen, Tina-Simone Schmid Neset, Loius Celliers, Mirko Suhari, Jo-Ting Huang-Lachmann, Rafael Pimentel, Berill Blair, Jelmer Jeuring, Ernesto Rodriguez-Camino, Christiana Photiadou, Yairen Jerez Columbié, Chuansi Gao, Nicu Constantin Tudose, Sorin Cheval, Athanasios Votsis, Jennifer Joy West, Kaylin Lee, Len Shaffrey, Cornelia Auer, Holger Hoff, Inga Menke, Peter Walton, Susanne Schuck-Zöller (2022)

COP27

Nyheter

Temperaturen stiger inför årets klimattoppmöte

Passet ligger redan framme på skrivbordet. Maria Jernnäs på Tema Miljöförändring står redo att åka till årets klimattoppmöte i Dubai. Men trots det alltmer akuta klimathotet tror hon inte på några lätta förhandlingar.

Porträttbild av Björn-Ola Linnér sittandes ute med träd i bakgrunden.

Björn-Ola Linnér: Jag är en förkrossad optimist

Klimatforskaren Björn-Ola Linnér hade aldrig föreställt sig en akademisk karriär. Här hör du honom själv berätta om hur han ändå blev professor på Tema Miljöförändring i Linköping och aktiv som forskare i miljödebatten.

Anders Hansson.

Så beskrivs klimatkrisen - nytt projekt får pengar

En av Wallenbergfamiljens forskningsstiftelser beviljar 4,5 miljoner kronor till ett forskningsprojekt på Linköpings universitet om hur klimatförändringen beskrivs och diskuteras. ”Spännande och angeläget”, säger den huvudansvariga forskaren.

Norrköpings Beslutsarena

Organisation