Fotografi av Natalia Tomczyk Lövfors

Natalia Tomczyk Lövfors

Doktorand

I min forskning intresserar jag mig för naturvetenskaplig undervisning på Komvux utifrån lärarnas perspektiv. 

Mitt avhandlingsprojekt

Som lärare i biologi och naturkunskap har jag alltid varit intresserad av naturvetenskaplig utbildning och undervisning.

Mitt intresse har utvecklats till ett forskning intresse och i mitt avhandlingsprojekt undersöker jag naturvetenskaplig undervisning (biologi, kemi, fysik och naturvetenskap) på Komvux.

Projektet tar avstamp i en läroplansteoretisk forskningspraktik och syftar till att undersöka undervisningen från styrdokument till klassrumspraktik. I projektet vill jag beskriva, och få en förståelse för, undervisningen i naturvetenskapliga ämnen på Komvux utifrån lärarnas perspektiv.