Mitt arbete och mina erfarenheter

Jag är specialistläkare i kardiologi och internmedicin, kliniskt verksam på en kardiologisk specialistmottagning i Västragötalandsregionen. Jag disputerade 2011 i utvärdering av medicinsk teknologi och är docent vid Linköpings universitet samt adjungerad universitetslektor. Jag handleder flera doktorander där forskningen fokuserar på medicinsk, etisk och hälsoekonomisk utvärdering av vård för sköra äldre patienter med komplexa vårdbehov.

2011-2015 var jag medicinskt ledningsansvarig på Kardiologkliniken, NU-sjukvården, och dessförinnan medarbetare vid Prioriteringscentrum. Sedan 2021 är jag ledamot i Svenska Läkaresällskapets (SLS) nämnd och sedan 2017 ordförande i dess arbetsgrupp Professionell granskning och klinisk revision. Sedan 2021 är jag även medlem i Västragötalandsregionens HTA-centrum (kvalitetssäkringsgruppen).

Publikationer

2023

2022

Niklas Ekerstad, Dariush Javadzadeh, Karen P. Alexander, Olle Bergström, Lars Eurenius, Mats Fredrikson, Gudny Gudnadottir, Claes Held, Karin Hellström Ängerud, Radwan Jahjah, Tomas Jernberg, Ewa Mattsson, Kjell Melander, Linda Mellbin, Monica Ohlsson, Annica Ravn-Fischer, Lars Svennberg, Troels Yndigegn, Joakim Alfredsson (2022) Clinical Frailty Scale classes are independently associated with 6-month mortality for patients after acute myocardial infarction European heart journal. Acute cardiovascular care., Vol. 11, s. 89-98 Vidare till DOI

Organisation