Enheten för hälso- och sjukvårdsanalys (HSA)

Vid Enheten för hälso- och sjukvårdsanalys bedrivs forskning inom huvudsakligen tre områden; Hälsoekonomiska utvärderingar, Hälso- och sjukvårdens beslutsfattande och Prioriteringar i vård och omsorg.

Idag utmanas hälso- och sjukvårdssystemet på flera sätt. Det pågår en kraftig utveckling av metoder som skapar nya möjligheter att förebygga och behandla sjukdomar. Det finns många önskningar och propåer om nya behandlingar från industri, professioner, patienter och medborgare samtidigt som resurserna är begränsade, liksom förmågan i sjukvårdsorganisationen att ta till sig allt nytt. 

Detta kräver systematiska utvärderingar av metoder och teknologier, prioriteringsprocesser som ger vägledning i hur man når både rättvis och effektiv fördelning av begränsade resurser samt kunskap om hur beslutsfattande går till. Forskningen vid Enheten för hälso- och sjukvårdsanalys (HSA) handlar om detta. Hur fungerar nya metoder? Vad är nyttan för patienterna? Är kostnaden rimlig i förhållande till hälsovinsten? Vilka andra aspekter ska vägas in i sådana prioriteringsbeslut? Vem och hur ska svåra avvägningar mellan olika intressen gå till? När beslut är fattade hur ska besluten realiseras?

Enheten består av två centrumbildningar, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) och Prioriteringscentrum. Inom CMT bedrivs forskning och utbildning om hälsoekonomiska utvärderingar och hälso- och sjukvårdens beslutsfattande, medan Prioriteringscentrums verksamhet är inriktad mot öppna prioriteringar inom vård och omsorg.

Gruppfoto på medarbetare på HSA Foto Emma Busk Winquist

ForskningscentrumVisa/dölj innehåll

Ledning och administrationVisa/dölj innehåll

MedarbetareVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll