Vid Enheten för hälso- och sjukvårdsanalys bedrivs forskning inom huvudsakligen tre områden: hälsoekonomiska utvärderingar, hälso- och sjukvårdens beslutsfattande och prioriteringar i vård och omsorg.

Idag utmanas hälso- och sjukvårdssystemet på flera sätt. Det pågår en kraftig utveckling av metoder som skapar nya möjligheter att förebygga och behandla sjukdomar. Det finns många önskningar och propåer om nya behandlingar från industri, professioner, patienter och medborgare. Samtidigt är resurserna begränsade, liksom förmågan i sjukvårdsorganisationen att ta till sig allt nytt. 

Detta kräver systematiska utvärderingar av metoder och teknologier. Det kräver även prioriteringsprocesser som ger vägledning i hur man når både rättvis och effektiv fördelning av begränsade resurser, samt kunskap om hur beslutsfattande går till. Forskningen vid Enheten för hälso- och sjukvårdsanalys (HSA) handlar om detta. Hur fungerar nya metoder? Vad är nyttan för patienterna? Är kostnaden rimlig i förhållande till hälsovinsten? Vilka andra aspekter ska vägas in i sådana prioriteringsbeslut? Hur ska svåra avvägningar mellan olika intressen gå till? När beslut är fattade, hur ska besluten realiseras?

Enheten består av två centrumbildningar: Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) och Prioriteringscentrum. Inom CMT bedrivs forskning och utbildning om hälsoekonomiska utvärderingar och hälso- och sjukvårdens beslutsfattande. Prioriteringscentrums verksamhet är inriktad mot öppna prioriteringar inom vård och omsorg.

Medarbetare vid HSA 2022.Medarbetare vid HSA 2022. Foto Cecilia Säfström

Forskningscentrum

Aktuellt inom HSA

Tandläkare undersöker patient.

Scenarier för en mer behovsanpassad tandvård

I Socialstyrelsens rapport om en riskbedömningsmodell i tandvården ger hälsoekonomer vid Linköpings universitet scenarier för mer behovsbaserad tandvård. Bland annat om att avskaffa eller minska allmänna tandvårdsbidraget och öka högkostnadsskyddet.

Prioriteringscentrum på internationella konferensen.

Bättre tillgång till hälso- och sjukvård i fokus vid internationell konferens

8-10 maj hölls den 14:e internationella prioriteringskonferensen i Bangkok, Thailand. 300 personer samlades för att bland annat diskutera konferensens tema ”Shaping the Future of Health Prioritization: Strategies for sustainable solutions”.

Människor på mönstrad gata, fotograferade från fågelperspektiv.

Politikers roll i prioriteringsarbete studeras

Genom intervjuer med beslutsfattare har forskare undersökt hur en regional politisk beredning skulle kunna verka som ett mellanled för att hantera svåra beslut som gäller prioriteringar i hälso- och sjukvård.

Ledning och administration

Medarbetare

Organisation