Fotografi av Niklas Ferdinand Carlsson

Niklas Ferdinand Carlsson

Bibliotekarie

Undervisande bibliotekarie på Campus Norrköpings bibliotek med inriktning mot utbildningsvetenskap och miljövetenskap. Arbetar även med DigiMaker och utåtriktad verksamhet.

Presentation

Som undervisande bibliotekarie på Campus Norrköpings bibliotek (CNB) lär jag ut informationskompetens och relaterade ämnen till studenter som läser utbildningsvetenskap och miljövetenskap vid LiU. Jag arbetar även med frågor rörande referenshantering, citering och plagiering.

Jag är också involverad i bibliotekets utåtriktade arbete med program och utställningar samt utveckling av CNB:s DigiMaker. DigiMaker är öppet för alla med LiU-anknytning och erbjuder en kreativ miljö där nya idéer och tekniker kan testas, användas och delas. 

Kontakta mig för mer information om DigiMaker eller något av mina andra specialområden.

Mer om DigiMaker

Publikationer