Fotografi av Nina Gennebäck

Nina Gennebäck

Forskningskoordinator

Som forskningskoordinator på Forskningsanalysenheten arbetar jag strategiskt och långsiktigt med förutsättningarna för forskning på LiU.

Forskningskoordinator med fokus på forskningsstrategiska frågor

Jag analyserar forskningen vid LiU för att stärka verksamheten och skapa goda förutsättningar för forskning, tvärvetenskap och utveckling.

I min roll på den nystartade Forskningsanalysenheten ingår att ligga steget före och arbeta med strategiska forskningsfrågor som möjliggör att LiU fortsätter att vara en attraktiv forskningsmiljö med goda förutsättningar för alla forskare. Det gör jag genom att analysera den forskning som finns på LiU idag, omvärldsbevaka forskningspolitiska frågor och stötta ledningen i arbetet framåt. Jag har sedan tidigare erfarenhet av att arbeta med forskningsetik och forskningsdata och stöttar därför verksamheten i dessa frågor. 

Jag jobbar i nätverk med olika verksamheter på LiU för att vi, tillsammans, ska hitta de bästa lösningarna och diskutera de mer komplexa frågeställningarna. Eftersom enheten är ny kommer min roll att utvecklas och till slut landa i det stöd som LiU behöver för att fortsätta utvecklas framåt. En spännande resa tillsammans med olika verksamheter och nätverk. 

Medarbetare Forskningsfinansieringsenheten

Organisation