Studievägledning vid IBL

Studievägledarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att vägleda, informera och stödja studenterna under studietiden.

Du kan boka ett individuellt vägledningssamtal där du får möjlighet att reflektera över dina studier, din framtid och de funderingar du har. Kanske behöver du information om våra program och kurser, diskutera möjliga lösningar på problem i studiesituationen eller har frågor om studieteknik eller stödfunktioner. 

Som studievägledare är jag en neutral samtalspartner som kan hjälpa dig att nå fram till ett bra underlag för dina beslut. Studievägledare har tystnadsplikt.

Besöksadress

Hus D, plan 3, rum 35:327
Campus Valla

Om du vill boka tid för ett samtal nås jag enklast via e-post eller så kan du boka direkt i bokningssystemet via länken nedan.

Jag är studievägledare för följande utbildningar:

  • Psykologprogrammet
  • Psykoterapeutprogrammet
  • Fristående kurser i psykologi, psykoterapi, handikappvetenskap samt Beteendevetenskaplig grundkurs.