Fotografi av Pernilla Ahrén

Pernilla Ahrén

Studievägledare

Både som student och som blivande student kan man ha många frågor och funderingar kring studierna på universitetet. Vi studievägledare finns här för dig när du behöver sortera dina tankar och överväga olika alternativ och möjligheter.

Studievägledning

Studievägledarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att vägleda, informera och stödja studenterna under studietiden.

Du kan boka ett individuellt vägledningssamtal där vi kan prata om dina studier, din framtid eller de funderingar du har. Kanske behöver du information om våra program och kurser, diskutera möjliga lösningar på problem i studiesituationen eller har frågor om studiestrategier eller stödfunktioner. Kortare frågor går givetvis även bra att ställa via e-post.

Som studievägledare är jag en neutral samtalspartner som kan hjälpa dig att nå fram till ett bra underlag för dina beslut. Studievägledare har tystnadsplikt.

Boka tid

Om du vill boka tid för ett samtal nås jag enklast via e-post eller bokningssystemet på länken nedan:

Länk till tidsbokning

Jag är studievägledare för följande utbildningar:

  • Psykologprogrammet
  • Psykoterapeutprogrammet
  • Fristående kurser i psykologi, psykoterapi, funktionsnedsättning och samhälle samt Beteendevetenskaplig grundkurs.

Organisation