Fotografi av Pernilla Broberg

Pernilla Broberg

Biträdande professor, Avdelningschef

Jag är docent i företagsekonomi med inriktning mot redovisning och revision. Min forskning handlar främst om revision, revisionskvalitet, revisorer och deras arbete.

Min undervisning

Jag är universitetslektor i företagsekonomi och undervisar främst i revision, men också i redovisning och metod, och jag handleder och examinerar även examensarbeten inom redovisning och revision. Majoriteten av de studenter som jag undervisar och handleder vill bli revisorer och många av dem kommer också att arbeta med revision eller redovisning på något sätt.

Jag är undervisar på kursen 722A64 Redovisning och revision i teori och praktik (15 hp) på avancerad nivå. I kursen undervisar jag om de delar som handlar om revisorns arbetsuppgifter och roll, regelverk som påverkar revisorn och dess arbete samt revisonens grundläggande funktioner i samhället. Kursen tar upp revision i praktiken samt olika teoretiska perspektiv som kan användas för att analysera revisorns arbete och revisionens funktion. 

Kursen ger en inblick i vad revisorer gör och stort fokus ligger på reflektion och diskussion om olika dilemman kopplade till revision och revisorns roll. En del av kursen är utvecklad tillsammans med en auktoriserad revisor. Målet med kursen är att studenten ska kunna diskutera frågan ”vad gör revisorn?” utifrån olika perspektiv och kunna svara på frågan på flera olika sätt.

Min forskning

Min forskning handlar främst om revision, revisionskvalitet, revisorer och deras arbete. Men också om redovisning, finansiell rapportering och annan information som företag tillhandahåller. 

I min avhandling “The auditor at work – A study of auditor practice in Big 4 audit firms”, från 2013, fokuserade jag på revisorers vardagliga arbete och det är något som jag fortfarande gärna utforskar. Några studier jag varit delaktig i har till exempel fokuserat på tidspress, stress och revisorers välmående och hur detta påverkar deras prestationer. Ofta uttryckt som ”revisionskvalitet”. 

Mer om mig

Jag är intresserad av pedagogiska frågor, främst kopplad till utbildningen av blivande revisorer, och även i frågor kring revisorsassistenter och deras första tid på revisionsbyråer. Inom detta område är jag engagerad i såväl kursuppföljning och kursutveckling som forskningsprojekt.

Andra engagemang

 • Redovisning, revision och finans - Forskningsgrupp under uppbyggnad, IEI/FEK, Linköpings universitet
 •  European Auditing Research Network, EARNet.

Korta fakta

Undervisning

 • 722A64 Redovisning och revision i teori och praktik (delat kursansvarig, föreläsare & examinator)
 • 722A35 Examensarbete i företagsekonomi (handledare & examinator)
 • 723G35 Forskningsmetodik och terminsuppsats (föreläsare & handledare)
 • 723G37 Samhällsvetenskaplig metod (föreläsare & handledare)

Uppdrag

 • Huvudhandledare för doktoranden Nellie Gertsson samt biträdande handledare för doktoranderna Linus Axén och Johanns Sylvander, Linköpings universitet
 • Redaktör vid tidskriften "Organisation & Samhälle". Läs mer om "Organisation & Samhälle".
 • Ledamot i Svenska Revisionsakademin
 • Medlem i Baltic Journal of Managements Editorial Advisory Board

CV

 • Docent i företagsekonomi med inriktning mot redovisning och revision, Linköpings universitet, 2019
 • Ekonomie doktorsexamen inom ämnet företagsekonomi (maj 2013, Ekonomihögskolan. Lunds Universitet)
 • Magisterexamen i företagsekonomi med inriktning mot företagsstyrning och redovisning (juni 2006, Högskolan Kristianstad)
 • Kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot revisor/controller (januari 2006 
  Högskolan Kristianstad)

Publikationer

2024

Pernilla Broberg, Torbjörn Tagesson (2024) The adoption of professional audit standards in the public sector: The role of the audit profession and other actors Auditing Transformation: Regulation, Digitalisation and Sustainability, s. 90-110 Vidare till DOI

2023

Pernilla Broberg, Johanna Sylvander (2023) Hur säkerställs revisorsprofessionens långsiktiga kompetensbehov Revision i går i dag i morgon, s. 377-401

2020

Timur Uman, Pernilla Broberg, Torbjörn Tagesson (2020) Exploring the antecedents of the mental health of business professionals in Sweden Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, Vol. 67, s. 665-669 Vidare till DOI
Yilia Ponomareva, Timur Uman, Pernilla Broberg, Emmy Vinberg, Karoline Karlsson (2020) Commercialization of audit firms and auditors' subjective well-being Meditari Accountancy Research, Vol. 28, s. 565-585 Vidare till DOI
Pernilla Broberg, Torbjörn Tagesson, Uman Timur (2020) Antecedents of Psychological Well-Being among Swedish Audit Firm Employees International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 17, Artikel 3346 Vidare till DOI

Forskning

Nyheter

Organisation