Presentation

Årligen sker det mer än 15 miljoner skador på senor och ligament runt omkring i världen. Vanligaste senan att gå av är hälsenan och incidensen ökar. Avslitna senor innebär lång och besvärlig rehabilitering och tyvärr ofta kvarstående problem med bland annat muskelsvaghet. Orsaken till de kvarstående problemen är dock oklar.

Påskynda läkningen

Jag och min forskargrupp arbetar genom att kombinera kliniska studier med olika experimentella modeller för att undersöka hur senan läker, och för att förstå orsaken till kvarstående problem efter skadan Vi studerar också olika möjligheter till att påskynda och förbättra läkningen.

Belastning

Vi undersöker hur vävnaden i senan förändras över tid efter en skada och hur muskeln och senan anpassar sig efter att senan gått helt av. Detta görs både i våra experimentella modeller men även i kliniska studier. Vi försöker förstå hur belastning påverkar senans biologi samt hur man kan använda belastning i kliniken för att förbättra rehabiliteringen utan att senan blir förlängd. Vi undersöker också om man kan använda inflammationshämmande läkemedel för att förbättra läkningen.

Resultat

Under de senaste åren har vi kunnat visa med vår forskning att statiner, ett vanligt läkemedel som används för att reducera höga blodfetter, ger en ökad risk för smärtsamma tillstånd i senor i olika delar av kroppen. Vi har också kunnat visa att kortisonbehandling hämmar senans läkning om det ges under den tidiga inflammationen men om man ger samma behandling något senare så får man istället en bättre vävnadskvalitet.

Nyheter

Djurfria forskningsförsök ska testas på LiU

Intervju på P4 Östergötland angående min forskning i samband med att jag fått forskningsanslag från Forska Utan Djurförsök.

Publikationer

2023

2022

2021

Forskning

Organisation