Fotografi av Pernilla Eliasson

Pernilla Eliasson

Jag vill förstå hur senskador läker samt hur skador påverkar närliggande muskelvävnad och i slutändan patienters funktion. Syftet med min forskning är att finna nya sätt att optimera och förbättra behandlingen av senskador.

Presentation

Årligen sker det mer än 15 miljoner skador på senor och ligament runt omkring i världen. Vanligaste senan att gå av är hälsenan och incidensen ökar. Avslitna senor innebär lång och besvärlig rehabilitering och tyvärr ofta kvarstående problem med bland annat muskelsvaghet. Orsaken till de kvarstående problemen är dock oklar.

Påskynda läkningen

Jag och min forskargrupp arbetar genom att kombinera kliniska studier med olika experimentella modeller för att undersöka hur senan läker, och för att förstå orsaken till kvarstående problem efter skadan Vi studerar också olika möjligheter till att påskynda och förbättra läkningen.

Belastning

Vi undersöker hur vävnaden i senan förändras över tid efter en skada och hur muskeln och senan anpassar sig efter att senan gått helt av. Detta görs både i våra experimentella modeller men även i kliniska studier. Vi försöker förstå hur belastning påverkar senans biologi samt hur man kan använda belastning i kliniken för att förbättra rehabiliteringen utan att senan blir förlängd. Vi undersöker också om man kan använda inflammationshämmande läkemedel för att förbättra läkningen.

Resultat

Under de senaste åren har vi kunnat visa med vår forskning att statiner, ett vanligt läkemedel som används för att reducera höga blodfetter, ger en ökad risk för smärtsamma tillstånd i senor i olika delar av kroppen. Vi har också kunnat visa att kortisonbehandling hämmar senans läkning om det ges under den tidiga inflammationen men om man ger samma behandling något senare så får man istället en bättre vävnadskvalitet.

Nyheter

Djurfria forskningsförsök ska testas på LiU

Intervju på P4 Östergötland angående min forskning i samband med att jag fått forskningsanslag från Forska Utan Djurförsök.

Publikationer

2024

Isabella Silva Barreto, Maria Pierantoni, Leonard C. Nielsen, Malin Hammerman, Ana Diaz, Vladimir Novak, Pernilla T. Eliasson, Marianne Liebi, Hanna Isaksson (2024) Micro- and nanostructure specific X-ray tomography reveals less matrix formation and altered collagen organization following re duce d loading during Achilles tendon healing Acta Biomaterialia, Vol. 174, s. 245-257 Vidare till DOI
Niklas Nilsson, Abdul Alim, Franciele Dietrich-Zagonel, Sebastian Concaro, Annelie Brorsson, Katarina Nilsson Helander, Pernilla T. Eliasson (2024) The Delayed Presentation of Achilles Tendon Ruptures Is Associated With Marked Alterations in the Gene Expression of COL1A1, MMPs, TIMPs, and IL-6 American Journal of Sports Medicine Vidare till DOI

2023

Maria Pierantoni, Malin Hammerman, Isabella Silva Barreto, Daniel Larsson, Thomas Notermans, Andrew J. Bodey, Pernilla T. Eliasson, Hanna Isaksson (2023) Spatiotemporal and microstructural characterization of heterotopic ossification in healing rat Achilles tendons The FASEB Journal, Vol. 37, Artikel e22979 Vidare till DOI
Isabella Silva Barreto, Maria Pierantoni, Malin Hammerman, Elin Tornquist, Sophie Le Cann, Ana Diaz, Jonas Engqvist, Marianne Liebi, Pernilla T. Eliasson, Hanna Isaksson (2023) Nanoscale characterization of collagen structural responses to in situ loading in rat Achilles tendons Matrix Biology, Vol. 115, s. 32-47 Vidare till DOI
Rikke Hoeffner, Rene B. Svensson, Franciele Dietrich-Zagonel, Daniel Schefte, Michael Kjaer, Pernilla T. Eliasson, S. Peter Magnusson (2023) Muscle fascicle and sarcomere adaptation in response to Achilles tendon elongation in an animal model Journal of applied physiology, Vol. 135, s. 326-333 Vidare till DOI

Forskning

Organisation