Presentation

Två övertygelser har drivit min forskning kring naturvård: 1) att vi måste rädda så mycket som möjligt av jordens biodiversitet; 2) att data som samlas in i forskning eller miljöövervakning måste utnyttjas bättre.

Jag vill bidra till naturvårdens mål genom att plocka fram kunskap som idag saknas kring arter och deras förekomst. Det långsiktiga målet är att omvandla egna och andras data till beslutsstöd för den praktiska naturvården.

Online-profiler

 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Forskargrupp
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

2018

2017

2016