Katalogansvarig på Vallabiblioteket

Som katalogansvarig på Vallabiblioteket ägnar jag större delen av min arbetstid åt katalogisering. Jag katalogiserar böcker, e-böcker och kapitel i antologier samt registrerar i publiceringsplattformen DiVA.

Utöver det har jag pass i lånedisken på Vallabiblioteket och arbetar med framställning av informationsmaterial, både i pappersform och till vår Informations-TV. Dessutom fotograferar jag för bibliotekets räkning.