Kan vi bota sjukdomar genom att påverka lysosomen?

Lysosomer är nyckelkomponenter i många cellulära processer, vilket gör dem attraktiva för att hitta nya infallsvinklar vid behandling samt vid utveckling av nya läkemedel.

Strategier för att manipulera lysosomens funktion kan vara till stor nytta för sjukdomar såsom cancer och neurodegenerativa sjukdomar.

Målet med vår forskning är att undersöka lysosomens funktion i normala celler och hur den förändras vid olika sjukdomar.

Syftet med våra pågående projekt är att:

  • Undersöka lysosomens stabilitet och frisättning av lysosomalt innehåll.
  • Kartlägga lysosomens funktion vid patologiska processer såsom cancer och jämföra med motsvarande normalt tillstånd.
  • Undersöka hur frisättning av lysosomalt innehåll från cancerceller påverkar cellfunktion, intercellulär kommunikation och invasion. 
  • Undersöka UV-inducerade effekter på lysosomen vid initiering och progression av melanom.
  • Utveckla ett leveranssystem för läkemedel riktade mot lysosomen.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

2017

ForskningVisa/dölj innehåll