Fotografi av Pia Ödman

Pia Ödman

Universitetslektor

Presentation

Jag är universitetslektor på Fysioterapeutprogrammet vid medicinska fakulteten i Linköping. Jag har lång klinisk erfarenhet från Barn och Ungdomshabilitering och området Neurologi och specialistkompetens i Sjukgymnastik inom pediatrik.  Disputerade 2007 med avhandlingen Intensive training in group for children with Cerebral Palsy – Evaluation from different perspectives.

Min forskning har fortsatt att cirkulera kring utvärdering av åtgärder inom habilitering, föräldrars upplevelser av service-kvalitet och studier av funktionstillstånd och hälsa hos barn med cerebral pares. Jag har också haft en roll som utvecklingsansvarig för Nationellt kvalitetsregister i habilitering (HabQ) vilket har givit mig erfarenheter av utvecklings- och förbättringsarbete.  

I min roll som lärare på Fysioterapiprogrammets grundutbildning drivs jag av glädjen att få vara med och planera och organisera kurser med hög kvalitet för att ge studenter goda generella akademiska och ämnesspecifika kunskaper och färdigheter så de ska stå väl rustade att möta sina egna och arbetslivets förväntningar. Det är också stimulerade att vara med i arbetet att driva kurser på avancerad nivå där ämnesspecifika kunskaper fortsätter att utvecklas. 

Publikationer

2023

Maja Knudsen, Kristine Stadskleiv, Elisabeth O´Regan, Ann I Alriksson-Schmidt, Guro L. Andersen, Sandra Julsen Hollung, Åsa Korsfelt, Pia Ödman (2023) The implementation of systematic monitoring of cognition in children with cerebral palsy in Sweden and Norway Disability and Rehabilitation, Vol. 45, s. 2497-2506 Vidare till DOI

2022

Anna Karin Axelsson, Anna Ullenhag, Pia Ödman (2022) A Swedish cultural adaptation of the participation questionnaire Functional Scale of the Disability Evaluation System - Child version Disability and Rehabilitation, Vol. 44, s. 1720-1727 Vidare till DOI

2019

Ann Alriksson-Schmidt, Johan Jarl, Elisabet Rodby-Bousquet, Annika Lundkvist Josenby, Lena Westbom, Kate Himmelmann, Kristine Stadskleiv, Pia Ödman, Ingrid Svensson, Christian Antfolk, Nebojsa Malesevic, Ira Jeglinsky, Sanjib Saha, Gunnar Hagglund (2019) Improving the Health of Individuals With Cerebral Palsy: Protocol for the Multidisciplinary Research Program MOVING ON WITH CP JMIR Research Protocols, Vol. 8, Artikel e13883 Vidare till DOI

2016

L. Bøttcher, K. Stadskleiv, T. Berntsen, K. Christensen, Å. Korsfelt, M. Kihlgren, Pia Ödman (2016) Systematic cognitive monitoring of children with cerebral palsy: the development of an assessment and follow-up protocol Scandinavian Journal of Disability Research, Vol. 18, s. 304-315 Vidare till DOI

2014

Erik Domellöf, Ludmilla Hedlund, Pia Ödman (2014) Health-related quality of life of children and adolescents with functional disabilities in a northern Swedish county Quality of Life Research, Vol. 23, s. 1877-1882 Vidare till DOI

Organisation