Presentation

Jag är universitetslektor på Fysioterapeutprogrammet vid medicinska fakulteten i Linköping. Jag har lång klinisk erfarenhet från Barn och Ungdomshabilitering och området Neurologi och specialistkompetens i Sjukgymnastik inom pediatrik.  Disputerade 2007 med avhandlingen Intensive training in group for children with Cerebral Palsy – Evaluation from different perspectives.

Min forskning har fortsatt att cirkulera kring utvärdering av åtgärder inom habilitering, föräldrars upplevelser av service-kvalitet och studier av funktionstillstånd och hälsa hos barn med cerebral pares. Jag har också haft en roll som utvecklingsansvarig för Nationellt kvalitetsregister i habilitering (HabQ) vilket har givit mig erfarenheter av utvecklings- och förbättringsarbete.  

I min roll som lärare på Fysioterapiprogrammets grundutbildning drivs jag av glädjen att få vara med och planera och organisera kurser med hög kvalitet för att ge studenter goda generella akademiska och ämnesspecifika kunskaper och färdigheter så de ska stå väl rustade att möta sina egna och arbetslivets förväntningar. Det är också stimulerade att vara med i arbetet att driva kurser på avancerad nivå där ämnesspecifika kunskaper fortsätter att utvecklas. 

Publikationer

2022

2019

2016

2014

Organisation