Ekonomi inom Sida-finansierade bilaterala forskningsprogram vid Matematiska institutionen och ekonomi inom Universitetsförvaltningen

Jag arbetar som ekonom 50% på Matematiska institutionen (MAI) och 50% på Universitetsförvaltningen (UF).

Ekonomi inom Sida-finansierade bilaterala forskningsprogram vid Matematiska institutionen

Mina ekonomiuppgifter på Matematiska institutionen rör de Sida-finansierade bilaterala forskningsprogrammen med Moçambique, Rwanda, Tanzania, Uganda och Kambodja, och består av att

 • göra årsrapporter
 • granska och sammanställa rapporter från programmens svenska partners
 • medverka i budgetarbete
 • ta fram underlag för revisioner
 • samla in och granska revisionsrapporter
 • sköta överföringar till partneruniversitet
 • sköta betalningar och förbereda avtal.

Ekonomi inom Universitetsförvaltningen

Jag arbetar operativt och konsultativt inom ekonomiområdet inklusive att tillämpa regelverk och ta fram rutiner och processer.

Inom mitt ansvar finns:

 • budget och kalkyler
 • bokslut
 • prognoser, analyser och uppföljning
 • kvalitetssäkring av redovisningen
 • ekonomiska rapporter utifrån verksamhetens behov.

Jag arbetar med:

 • Fastighetsavdelningen
 • Universitetsförvaltningen: kansli, ledningsgruppen och gemensamma uppdrag.

KollegorVisa/dölj innehåll

Bilateralt forskningsprogram vid MAIVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll