Ekonomi inom Sida-finansierade bilaterala forskningsprogram vid Matematiska institutionen och ekonomi vid Institutionen för systemteknik

Jag arbetar som ekonom 50% på Matematiska institutionen (MAI) och 50% på Institutionen för systemteknik (ISY).

Ekonomi inom Sida-finansierade bilaterala forskningsprogram vid Matematiska institutionen

Mina ekonomiuppgifter på Matematiska institutionen rör de Sida-finansierade bilaterala forskningsprogrammen med Moçambique, Rwanda, Tanzania, Uganda och Kambodja, och består av att

 • göra årsrapporter
 • granska och sammanställa rapporter från programmens svenska partners
 • medverka i budgetarbete
 • ta fram underlag för revisioner
 • samla in och granska revisionsrapporter
 • sköta överföringar till partneruniversitet
 • sköta betalningar och förbereda avtal.

Ekonomi vid Institutionen för systemteknik

Jag arbetar operativt och konsultativt inom ekonomiområdet inklusive att tillämpa regelverk och ta fram rutiner och processer.

Inom mitt ansvar finns:

 • kund- och leverantörsreskontra
 • kontering
 • hantering av rekvisitioner
 • ekonomiska rapporter utifrån verksamhetens behov

Kollegor Visa/dölj innehåll

Bilateralt forskningsprogram vid MAI Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll