Fotografi av Randa Abu Khalil

Randa Abu Khalil

Ekonom

Mitt uppdrag som ekonom på Matematiska institutionen och Institutionen för systemteknik är att tillsammans med mina kollegor vara ett stöd till verksamheten i ekonomifrågor.

Ekonomi inom Sida-finansierade bilaterala forskningsprogram vid Matematiska institutionen och ekonomi vid Institutionen för systemteknik

Jag arbetar som ekonom 50% på Matematiska institutionen (MAI) och 50% på Institutionen för systemteknik (ISY).

Ekonomi inom Sida-finansierade bilaterala forskningsprogram vid Matematiska institutionen

Mina ekonomiuppgifter på Matematiska institutionen rör de Sida-finansierade bilaterala forskningsprogrammen med Moçambique, Rwanda, Tanzania, Uganda och Kambodja, och består av att

 • göra årsrapporter
 • granska och sammanställa rapporter från programmens svenska partners
 • medverka i budgetarbete
 • ta fram underlag för revisioner
 • samla in och granska revisionsrapporter
 • sköta överföringar till partneruniversitet
 • sköta betalningar och förbereda avtal.

Ekonomi vid Institutionen för systemteknik

Jag arbetar operativt och konsultativt inom ekonomiområdet inklusive att tillämpa regelverk och ta fram rutiner och processer.

Inom mitt ansvar finns:

 • kund- och leverantörsreskontra
 • kontering
 • hantering av rekvisitioner
 • ekonomiska rapporter utifrån verksamhetens behov

Kollegor

Sida-finansierade bilaterala forskningsprogram vid MAI

Bilateralt forskningsprogram vid MAI

Organisation