Presentation

Jag ingår i metodstödsgruppen som arbetar med frågor som rör UX (user experience). Linköpings universitetsbibliotek vill ständigt förbättra användarupplevelsen. Vi arbetar därför aktivt med att systematiskt undersöka våra besökares attityder och beteende för att göra mötet med oss både digitalt och fysiskt så strömlinjeformat som möjligt. 

Jag finns även i lånedisken och bakom kulisserna katalogiserar jag samt sitter i kravgruppen.