Fotografi av Rebecca Öhnfeldt

Rebecca Öhnfeldt

Doktorand

Forskning

Kärnkraftverkens natur undersöks i nytt projekt

Runt våra kärnkraftverk finns naturmiljöer som präglats av platsens speciella förutsättningar. Runt beredskapszonerna har det vuxit fram mer eller mindre oexploaterade områden. Frågan om de här platsernas framtid ställs nu på sin spets när flera svenska kärnkraftsreaktorer närmar sig pensionsåldern.

Läs hela artikeln i tidskriften Extrakt.

Organisation