Min forskning fokuserar på området forensisk biologi och DNA-profilering, med ett särskilt intresse på att hitta spår av kroppsvätskor och att säkra dem för vidare analys. Övergripande mål är att öka kunskapen för att förbättra befintliga metoder eller utveckla eller anpassa ny metodik. Detta för att möjliggöra att analys av små mängder av spår avsatta i samband med brott på mer eller mindre komplexa bakgrunder.

Publikationer

2022

2021

2020

Publikationer

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015