Presentation

Jag disputerade i mars 2013 vid Universitetet i Oslo med en avhandling inom spanska (språk och litteratur) förankrad i översättningsteori, där jag analyserade hur Ingmar Bergman mottogs i Francos Spanien. Jag utgick från att filmöversättning i den perioden var en ideologisk omskrivning påverkad av censur, som måste läsas i kontrast med andra omskrivningar från samma period (tidningsrecensioner, censurdokument, bland annat).

 Jag har undervisat i spansk grammatik vid Universitetet i Oslo (2013) och Göteborgs Universitet (2014). I augusti 2014 anställdes jag som lektor i spanska med inriktning mot språkvetenskap vid Linköpings universitet.

Publikationer

GARNEMARK, Rosario (2012a): Institutional constraints on translation: Ingmar Bergman, Francoist censorship and the “Apertura”. In Beatrice Fischer and Matilde Nisbeth Jensen (eds.), Translation and the Reconfiguration of Power Relations. Revisiting Role and Context of Translation and Interpreting. Berlin-Münster-Wien-Zürich-London: LIT Verlag. 53-68.

GARNEMARK, Rosario (2012b): Ingmar Bergman, Maternidad y Franquismo: Traducción y censura de En el umbral de la vida. Meta, Translator’s Journal. 57: 2. 310-324.

GARNEMARK, Rosario (2013): Ingmar Bergman, maternité et franquisme : traduction et censure d’Au seuil de la vie. L’Écran traduit. 2. http://ataa.fr/revue/archives/2104.
 [fransk översättning av GARNEMARK (2012b)].

GARNEMARK, Rosario (2015): Female sexuality as cultural blockage in Ingmar Bergman’s 1960s Spanish reception. Journal of Scandinavian Cinema, 5:2, pp. 109-114.

GARNEMARK, Rosario (2015): Ingmar Bergman y la censura cinematográfica franquista. Reescrituras ideológicas (1960-1967). Santander: Shangrila Textos Aparte.

Konferenser

April 2009
“La representación de la memoria en tres cuentos de Manuel Rivas y su adaptación cinematográfica”.

II International Workshop for Young Researchers “La gravitación de la memoria: Testimonios literarios, sociales e institucionales de las dictaduras en el Cono Sur” (Universidad Nacional de Tucumán, Argentina)

October 2010
“Censorship and Translation under Franco: the case of Ingmar Bergman and En el umbral de la vida (Nära livet)”.
6th International Postgraduate Conference in Translation and Interpreting (IPCITI) (University of Manchester, UK)

January 2011
“Censura y traducción durante el franquismo: el caso de Ingmar Bergman y En el umbral de la vida”.
1st International Conference of the Spanish Association of Literary Theory (ASETEL) (Universidad de Granada, Spain)

March 2011
“Literary Translation vs. Film Translation under Francoist censorship: the case of Ingmar Bergman”.
Aspects of Translation, International Symposium (Universitetet i Oslo, Norway)

June 2011
“The Francoist Dubbing of The Seventh Seal: Religion, Patriarchy and Censorship”.
4th International Conference Media for All (Imperial College London, UK)

August 2011
“Censura, traducción y patriarcado: el aspecto religioso en la recepción franquista de El séptimo sello, de Ingmar Bergman”.
13th Congress for Scandinavian Romanists (Göteborgs Universitet, Sweden)

August 2013
“The Francoist dubbing of Sommaren med Monika, by Ingmar Bergman. The limits of the so-called ‘Apertura’ of the 1960s”.
7th EST Congress (Johannes Gutenberg University Mainz, Germany)