Presentation

Jag arbetar som Forskarutbildningsstudierektor (FUS) vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), där mitt verksamhetsområde är forskarutbildningarna som tillhör Campus Valla. 

OrganisationVisa/dölj innehåll